MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK PVE - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 2.5 Max: 2.8 Min: 2.5 Mở cửa: 2.6 Đóng cửa: 2.8
Trung bình: 0.0 -2.5 (-100.00%) Tổng khối lượng: 45,800

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
2.50 7,800 17.03 (%)
2.70 600 1.31 (%)
2.80 37,400 81.66 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:55:20 2.8 +0.3 (+12.00%) 500 45,800 1.09 (%)
14:28:08 2.8 +0.3 (+12.00%) 7,900 45,300 17.25 (%)
11:08:52 2.8 +0.3 (+12.00%) 200 37,400 0.44 (%)
10:40:37 2.7 +0.2 (+8.00%) 600 37,200 1.31 (%)
10:04:07 2.8 +0.3 (+12.00%) 4,400 36,600 9.61 (%)
09:53:24 2.8 +0.3 (+12.00%) 24,400 32,200 53.28 (%)
09:08:05 2.5 0.0 (0.00%) 7,800 7,800 17.03 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.