MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PTO - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/05/2023 18.5 (0.00 %)    500  500   100  100   400
18/05/2023 18.5 (1.65 %)    2,500  625   900  300   1,600
17/05/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
16/05/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/05/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
12/05/2023 18.2 (0.00 %)    1,000  1,000   NaN   1,000
11/05/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
10/05/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
09/05/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/05/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
05/05/2023 18.2 (0.00 %)    500  500   200  200   300
04/05/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
28/04/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
27/04/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
26/04/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
25/04/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/04/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
21/04/2023 18.2 (0.00 %)    1,000  1,000   NaN   1,000
20/04/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
19/04/2023 18.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.