TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK PTI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
12/08/2022 57.50  57.50  1.30 (2.31 %)    900  51,750,000  56.20  57.50  57.50  57.50 
11/08/2022 56.20  56.20  0.00 (0.00 %)    56.20  56.2  56.20  56.20 
10/08/2022 56.20  56.20  2.10 (3.88 %)    1,300  72,910,000  54.10  56.00  56.20  56.00 
09/08/2022 54.10  54.10  -4.80 (-8.15 %)    1,191  64,657,700  58.90  54.5  54.50  54.10 
08/08/2022 58.90  58.90  -0.60 (-1.01 %)    323  18,476,300  59.50  56.50  58.90  56.50 
05/08/2022 59.50  59.50  1.60 (2.76 %)    630  36,670,000  57.90  57.9  59.50  57.90 
04/08/2022 57.90  57.90  -0.20 (-0.34 %)    2,000  115,920,000  58.10  58.10  58.10  57.90 
03/08/2022 58.10  58.10  0.10 (0.17 %)    330  18,817,100  58.00  58.1  58.10  58.10 
02/08/2022 58.00  58.00  0.80 (1.40 %)    187  10,776,400  57.20  58.00  58.00  58.00 
01/08/2022 57.20  57.20  -1.80 (-3.05 %)    578  32,977,000  59.00  57.0  57.20  57.00 
29/07/2022 59.00  59.00  -0.80 (-1.34 %)    1,450  85,350,000  59.80  59.00  59.00  59.00 
28/07/2022 59.80  59.80  0.00 (0.00 %)    59.80  59.8  59.80  59.80 
27/07/2022 59.80  59.80  2.80 (4.91 %)    300  16,880,000  57.00  54.50  59.80  54.50 
26/07/2022 57.00  57.00  0.00 (0.00 %)    57.00  57.0  57.00  57.00 
25/07/2022 57.00  57.00  0.00 (0.00 %)    100  5,700,000  57.00  57.00  57.00  57.00 
22/07/2022 57.00  57.00  -3.00 (-5.00 %)    960  54,249,000  60.00  56.1  57.00  56.00 
21/07/2022 60.00  60.00  -1.60 (-2.60 %)    100  6,000,000  61.60  60.00  60.00  60.00 
20/07/2022 61.60  61.60  4.10 (7.13 %)    400  23,680,000  57.50  59.0  61.60  57.20 
19/07/2022 57.50  57.50  -5.30 (-8.44 %)    538  31,023,300  62.80  57.60  57.60  57.50 
18/07/2022 62.80  62.80  3.40 (5.72 %)    3,400  187,930,000  59.40  58.0  62.80  53.90 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.