MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PSD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PSD Đinh Quang Duy       280,000            280,000  14/10/2021    0.00  
PSD Lê Nguyệt Ánh       1,550,000            30,000  14/10/2021  1,520,000  3.81  
PSD Lê Nguyệt Ánh       1,550,000            30,000  14/10/2021  1,520,000  3.81  
PSD Lê Nguyệt Ánh       1,850,000            150,000  11/10/2021  1,700,000  4.26  
PSD Trương Thuỳ Trang Vợ  Nguyễn Mạnh Lân  Phó Giám đốc  50,000    30/09/2021  28/10/2021  28,000    28/10/2021  28,000  0.07  
PSD Trương Thuỳ Trang Vợ  Nguyễn Mạnh Lân  Phó Giám đốc  200,000    31/05/2021  25/06/2021      25/06/2021    0.00  
PSD Vũ Thành Chung Phó Giám đốc      244,800    244,800  17/05/2021  11/06/2021    244,800  11/06/2021    0.00  
PSD Vũ Thành Chung Phó Giám đốc      244,800    244,800  13/04/2021  07/05/2021      07/05/2021  244,800  0.61  
PSD Lê Thị Nguyệt Ánh       2,130,000            100,400  23/12/2020  2,029,600  5.09  
PSD Lê Thị Nguyệt Ánh       1,621,200          10,900    28/02/2019  1,632,100  4.09  
PSD Vũ Thành Chung Thành viên HĐQT độc lập      170,000    80,000  25/12/2017  22/01/2018      22/01/2018  170,000  0.43  
PSD Lê Thị Nguyệt Ánh       1,063,100          220,600    13/09/2017  1,283,700  3.22  
PSD Vũ Thành Chung Thành viên HĐQT độc lập      170,000    50,000  18/04/2017  17/05/2017      17/05/2017  170,000  0.43  
PSD Tôn Thất Anh Tuấn Công bố thông tin      50,000    10,000  29/09/2014  28/10/2014      28/10/2014  50,000  0.13  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.