MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK PPI - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 0.6 Max: 0.7 Min: 0.7 Mở cửa: 0.7 Đóng cửa: 0.7
Trung bình: 0.0 -0.6 (-100.00%) Tổng khối lượng: 197,700

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
0.70 197,700 100.0 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
10:10:02 0.7 +0.1 (+16.67%) 9,500 197,700 4.81 (%)
09:18:56 0.7 +0.1 (+16.67%) 109,000 188,200 55.13 (%)
09:06:25 0.7 +0.1 (+16.67%) 2,000 79,200 1.01 (%)
09:06:22 0.7 +0.1 (+16.67%) 2,300 77,200 1.16 (%)
09:02:08 0.7 +0.1 (+16.67%) 2,000 74,900 1.01 (%)
09:00:41 0.7 +0.1 (+16.67%) 5,000 72,900 2.53 (%)
09:00:35 0.7 +0.1 (+16.67%) 20,000 67,900 10.12 (%)
09:00:13 0.7 +0.1 (+16.67%) 300 47,900 0.15 (%)
09:00:11 0.7 +0.1 (+16.67%) 47,600 47,600 24.08 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.