TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PPE - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PPE Nguyễn Tiến Thắng               299,300    03/12/2021  299,300  14.97  
PPE Nguyễn Thị Hải Minh               436,300    03/12/2021  436,300  21.82  
PPE Vũ Văn Quân       495,000            495,000  03/12/2021    0.00  
PPE Nguyễn Duy Hạ               495,000    03/12/2021  495,000  24.75  
PPE Quách Mỹ Hoa Chủ tịch HĐQT      32,640    32,640  03/12/2021  31/12/2021          0.00  
PPE Đỗ Phương Phương       299,300            299,300  03/12/2021    0.00  
PPE Ứng Quang Sơn               169,400    03/12/2021  169,400  8.47  
PPE Hoàng Thị Ngát       436,300            436,300  03/12/2021    0.00  
PPE Đỗ Phương Phương               299,300    26/10/2021  299,300  14.97  
PPE Vũ Văn Quân               495,000    21/10/2021  495,000  24.75  
PPE Lê Cảnh Toàn Giám đốc      271,500    271,500  15/10/2021  12/11/2021    271,500  27/10/2021    0.00  
PPE Quách Mỹ Hoa Chủ tịch HĐQT      300,000    300,000  27/09/2021  25/10/2021    257,560  25/10/2021  42,440  2.12  
PPE Lê Cảnh Toàn Giám đốc      271,500    271,500  13/09/2021  08/10/2021      08/10/2021  271,500  13.58  
PPE Huỳnh Thị Kim Phao Thành viên HĐQT      312,100    312,100  06/09/2021  01/10/2021    312,100  22/09/2021    0.00  
PPE Quách Mỹ Hoa Chủ tịch HĐQT      301,000    301,000  20/08/2021  17/09/2021    1,000  17/09/2021  300,000  15.00  
PPE Huỳnh Thị Kim Phao Thành viên HĐQT      312,100    312,100  27/07/2021  25/08/2021      25/08/2021  312,100  15.61  
PPE Quách Mỹ Hoa Chủ tịch HĐQT      302,000    302,000  13/07/2021  11/08/2021    1,000  11/08/2021  301,000  15.05  
PPE Quách Mỹ Hoa Chủ tịch HĐQT      302,000    302,000  04/06/2021  02/07/2021      02/07/2021  302,000  15.10  
PPE Nguyễn Văn Đức       240,000            240,000  25/05/2021    0.00  
PPE Lê Cảnh Toàn Giám đốc      1,500  450,000    29/04/2021  27/05/2021  270,000    27/05/2021  271,500  13.58  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.