MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK POW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/03/2023 13.2 (0.38 %)    3,489  16,530,200  4,738   2,222  10,507,200  4,729   6,023,000
22/03/2023 13.15 (-0.38 %)    2,908  10,214,900  3,513   3,213  12,336,900  3,840   -2,122,000
21/03/2023 13.2 (2.72 %)    3,325  17,283,700  5,198   3,278  12,266,200  3,742   5,017,500
20/03/2023 12.85 (-4.10 %)    5,042  19,229,100  3,814   3,507  20,465,900  5,836   -1,236,800
17/03/2023 13.4 (1.13 %)    2,493  25,404,200  10,190   5,103  26,861,700  5,264   -1,457,500
16/03/2023 13.2 (-2.22 %)    4,105  33,064,500  8,055   4,631  23,408,300  5,055   9,656,200
15/03/2023 13.5 (5.06 %)    4,325  33,744,400  7,802   6,947  28,658,600  4,125   5,085,800
14/03/2023 12.85 (-2.65 %)    5,990  28,402,500  4,742   4,058  24,229,900  5,971   4,172,600
13/03/2023 13.15 (1.15 %)    5,467  35,217,300  6,442   5,060  23,226,300  4,590   11,991,000
10/03/2023 12.95 (-0.38 %)    4,985  23,685,500  4,751   4,823  18,392,200  3,813   5,293,300
09/03/2023 13 (1.56 %)    7,567  46,766,000  6,180   9,040  36,866,000  4,078   9,900,000
08/03/2023 12.75 (1.19 %)    3,248  31,227,100  9,614   4,102  15,204,400  3,707   16,022,700
07/03/2023 12.55 (0.40 %)    3,154  44,262,600  14,034   5,616  20,570,600  3,663   23,692,000
06/03/2023 12.45 (0.40 %)    3,909  39,335,300  10,063   3,358  14,427,100  4,296   24,908,200
03/03/2023 12.35 (-2.76 %)    4,113  27,478,100  6,681   4,415  19,081,000  4,322   8,397,100
02/03/2023 12.7 (2.42 %)    6,681  69,024,700  10,331   10,797  44,269,800  4,100   24,754,900
01/03/2023 12.35 (2.07 %)    3,298  29,229,400  8,863   3,053  13,129,200  4,300   16,100,200
28/02/2023 12.1 (0.83 %)    2,589  9,846,500  3,803   2,868  12,959,400  4,519   -3,112,900
27/02/2023 12 (0.00 %)    4,412  13,569,100  3,075   2,400  12,883,500  5,368   685,600
24/02/2023 12 (-1.64 %)    2,778  14,929,000  5,374   2,623  14,423,200  5,499   505,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.