MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PLP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/05/2023 37,000  19,647,000  5.31 (6.84 %)    37,000  19,647,000     
29/05/2023 3,240  16,102,800  4.97 (5.74 %)    3,300  16,401,000  60  298,200  33,963,134  0.48% 
26/05/2023 -141,000  4.65 (1.09 %)    141,000  33,966,434  0.48% 
25/05/2023 -141,000  4.63 (0.65 %)    141,000  33,966,434  0.48% 
24/05/2023 4.59 (-0.22 %)    33,966,434  0.48% 
23/05/2023 4.58 (-2.55 %)    33,966,434  0.48% 
22/05/2023 4.7 (0.00 %)    33,966,434  0.48% 
19/05/2023 4.72 (0.43 %)    33,966,434  0.48% 
18/05/2023 -141,000  4.72 (0.43 %)    141,000  33,747,484  0.79% 
17/05/2023 4.7 (0.00 %)    33,747,484  0.79% 
16/05/2023 4.7 (-2.08 %)    33,747,484  0.79% 
15/05/2023 -4,000  -19,600,000  4.78 (-0.42 %)    4,000  19,600,000  33,747,484  0.79% 
12/05/2023 4.76 (-0.83 %)    33,743,484  0.80% 
11/05/2023 -218,900  -1,037,833,000  4.76 (1.28 %)    218,900  1,037,833,000  33,557,784  1.06% 
10/05/2023 -185,700  -876,858,000  4.7 (2.17 %)    185,700  876,858,000  33,649,284  0.93% 
09/05/2023 -69,200  -317,203,000  4.6 (0.00 %)    69,200  317,203,000  33,463,584  1.19% 
08/05/2023 -25,000  -114,613,000  4.55 (-0.22 %)    25,000  114,613,000  33,443,384  1.22% 
05/05/2023 -20,200  -92,160,000  4.56 (0.22 %)    20,200  92,160,000  33,438,384  1.23% 
04/05/2023 -5,000  -22,400,000  4.55 (3.41 %)    5,000  22,400,000  33,438,384  1.23% 
28/04/2023 4.4 (-3.93 %)    33,438,384  1.23% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.