MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK PLP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 5.38  5.38  -0.22 (-3.93 %)    591,300  3,201,000,000  5.60  5.60  5.25 
01/06/2023 5.60  5.60  0.00 (0.00 %)    587,400  3,279,000,000  5.62  5.72  5.50 
31/05/2023 5.62  5.62  0.32 (6.04 %)    931,400  5,188,000,000  5.68  5.68  5.47 
30/05/2023 5.31  5.31  0.31 (6.20 %)    750,000  3,978,000,000  5.24  5.31  5.20 
29/05/2023 4.97  4.97  0.27 (5.74 %)    487,900  2,396,000,000  4.71  4.97  4.71 
26/05/2023 4.65  4.65  0.05 (1.09 %)    89,700  415,000,000  4.65  4.68  4.60 
25/05/2023 4.63  4.63  0.03 (0.65 %)    47,000  217,000,000  4.61  4.68  4.54 
24/05/2023 4.59  4.59  -0.01 (-0.22 %)    133,000  607,000,000  4.58  4.67  4.55 
23/05/2023 4.58  4.58  -0.12 (-2.55 %)    115,600  536,000,000  4.75  4.75  4.53 
22/05/2023 4.70  4.70  0.00 (0.00 %)    50,600  238,000,000  4.77  4.77  4.62 
19/05/2023 4.72  4.72  0.02 (0.43 %)    120,200  565,000,000  4.72  4.74  4.67 
18/05/2023 4.72  4.72  0.02 (0.43 %)    128,400  604,000,000  4.70  4.79  4.68 
17/05/2023 4.70  4.70  0.00 (0.00 %)    160,600  762,000,000  4.71  4.81  4.70 
16/05/2023 4.70  4.70  -0.10 (-2.08 %)    137,300  648,000,000  4.79  4.80  4.65 
15/05/2023 4.78  4.78  -0.02 (-0.42 %)    416,100  2,012,000,000  4.80  4.98  4.77 
12/05/2023 4.76  4.76  -0.04 (-0.83 %)    186,300  885,000,000  4.77  4.80  4.72 
11/05/2023 4.76  4.76  0.06 (1.28 %)    490,100  2,321,000,000  4.70  4.81  4.70 
10/05/2023 4.70  4.70  0.10 (2.17 %)    496,800  2,330,000,000  4.68  4.85  4.55 
09/05/2023 4.60  4.60  0.00 (0.00 %)    144,200  660,000,000  4.57  4.69  4.52 
08/05/2023 4.55  4.55  -0.01 (-0.22 %)    224,300  1,036,000,000  4.64  4.67  4.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.