MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PGI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PGI Nguyễn Thị Hương Giang Phó Tổng GĐ      136,730    136,730  19/08/2021  17/09/2021    126,100  14/09/2021  10,630  0.01  
PGI Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam       300,008    300,008  15/10/2019  13/11/2019    300,000  13/11/2019  0.00  
PGI Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam       3,229,048    3,229,048  02/07/2019  30/07/2019    2,929,040  30/07/2019  300,008  0.27  
PGI Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam       6,229,048    3,000,000  13/05/2019  11/06/2019    3,000,000  23/05/2019  3,229,048  2.91  
PGI Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam       6,236,318    998,990  18/12/2018  31/12/2018    7,270  31/12/2018  6,229,048  5.62  
PGI Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam       6,237,328    1,000,000  08/11/2018  07/12/2018    1,010  07/12/2018  3,236,318  2.92  
PGI Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam       6,237,328    1,000,000  28/09/2018  27/10/2018      27/10/2018  6,237,328  5.62  
PGI Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam       6,237,328    1,000,000  20/08/2018  18/09/2018      18/09/2018  6,237,328  5.62  
PGI Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited               17,433,555    21/08/2017  17,743,555  16.00  
PGI Trịnh Thị Quỳnh Hương Thành viên BKS      110,180    110,180  08/05/2017  06/06/2017    110,180  05/06/2017    0.00  
PGI CTCP Vật tư và Thiết bị toàn bộ       2,136,960    2,136,960  15/03/2017  12/04/2017    2,136,960  15/03/2017    0.00  
PGI Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP   Vũ Duy Huynh  Thành viên BKS  4,273,920    4,273,920  02/11/2016  30/11/2016    4,273,920  02/11/2016    0.00  
PGI Đào Văn Then Bố  Đào Nam Hải  Phó Tổng GĐ  130,800  100,000    20/10/2015  18/11/2015      18/11/2015  130,800  0.12  
PGI Đào Văn Then Bố  Đào Nam Hải  Phó Tổng GĐ  100,000  100,000    28/08/2015  26/09/2015  30,800    28/09/2015  130,800  0.12  
PGI Đào Văn Then Bố  Đào Nam Hải  Phó Tổng GĐ  100,000    29/06/2015  28/07/2015  100,000    28/07/2015  100,000  0.09  
PGI Đào Nam Hải Phó Tổng GĐ      11,852  30,000    15/08/2011  15/10/2011  30,000    22/08/2011  41,852  0.04  
PGI Trần Anh Tuấn       71,697  20,000    11/08/2011  10/10/2011  20,000    26/08/2011  91,697  0.08  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.