MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PFL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PFL CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Tiến Lộc       2,500,000    2,500,000  24/11/2021  23/12/2021    2,500,000  23/12/2021    0.00  
PFL CTCP Đầu tư Song Kim   Lã Thị Lan  Thành viên HĐQT  2,500,000    2,500,000  12/11/2015  19/11/2015    2,500,000  19/11/2015    0.00  
PFL Hoàng Hữu Tâm Giám đốc      140,000    130,000  04/02/2015  04/03/2015    130,000  10/02/2015  10,000  0.02  
PFL Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam       17,433,475    17,433,475  13/01/2015  29/01/2015      29/01/2015  17,433,475  34.87  
PFL CTCP Đầu tư Song Kim   Lã Thị Lan  Thành viên HĐQT  5,000,000    4,500,000  02/12/2014  30/12/2014    2,500,000  30/12/2014  2,500,000  5.00  
PFL Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam       18,012,975    18,012,975  27/11/2014  25/12/2014    579,500  25/12/2014  17,433,475  34.87  
PFL CTCP Đầu tư Song Kim       6,500,000    1,500,000  25/09/2014  22/10/2014    1,500,000  22/10/2014  5,000,000  10.00  
PFL Lương Mai Anh Con  Lương Ngọc Lân  Chủ tịch HĐQT  22,000    22,000  31/03/2014  28/04/2014    22,000  02/04/2014    0.00  
PFL Hoàng Hữu Tâm Thành viên HĐQT      110,000  100,000    21/01/2013  20/02/2013  30,000    20/02/2013  140,000  0.28  
PFL Nguyễn Huy Thành chồng  Nguyễn Thị Dung  Phó Tổng GĐ  14,500    14,500  01/08/2012  30/08/2012    14,500  30/08/2012    0.00  
PFL Nguyễn Anh Tuấn em  Nguyễn Thị Dung  Phó Tổng GĐ  10,000    10,000  01/08/2012  30/08/2012    10,000  30/08/2012    0.00  
PFL Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam       17,222,975  800,000    24/07/2011  20/09/2011  800,000    16/08/2011  18,022,975  36.05  
PFL Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam Cổ đông lớn              538,300    19/06/2011  16,590,175  33.18  
PFL Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam Cổ đông lớn      15,251,575  2,000,000    13/06/2011  08/08/2011  800,300    14/06/2011  16,051,875  32.10  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.