MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PCT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PCT Lê Thanh Chi Kế toán trưởng      16,800    16,800  14/04/2023  12/05/2023      12/05/2023  16,800  0.06  
PCT Vũ Thị Thanh Thanh Thành viên BKS      24,000  2,000,000    25/08/2022  23/09/2022      12/09/2022  24,000  0.09  
PCT Vũ Thị Thanh Thanh Thành viên BKS      14,300  2,000,000    22/07/2022  19/08/2022  9,700    19/08/2022  24,000  0.09  
PCT Vũ Thị Thanh Thanh Thành viên BKS              14,300    14/07/2022  14,300  0.05  
PCT Nguyễn Hồng Hiệp       5,069,600          454,700    14/07/2021  5,524,300  20.02  
PCT Nguyễn Hồng Hiệp       5,069,600          413,470    05/07/2019  5,483,070  19.87  
PCT Trần Thị Thu Hà               3,689,700    28/12/2018  3,689,700  13.37  
PCT Nguyễn Hồng Hiệp       4,868,000          201,600    17/12/2018  5,069,600  18.37  
PCT Đỗ Anh Việt       3,700,000          1,840,000    20/09/2018  5,540,000  20.07  
PCT Trần Vọng Phúc               3,363,772    20/09/2018  3,363,772  12.19  
PCT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí       5,203,772    5,203,772  05/09/2018  28/09/2018    5,203,772  20/09/2018    0.00  
PCT Nguyễn Hồng Hiệp       2,795,000          2,066,500    05/12/2017  4,861,500  17.61  
PCT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát       3,964,100            3,000,000  08/11/2017  964,100  3.49  
PCT Đỗ Anh Việt               3,700,000    08/11/2017  3,700,000  13.41  
PCT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát               3,964,100    24/10/2017  3,964,100  14.36  
PCT Công ty Cổ phần SCI       2,098,900            1,000,000  26/09/2017  1,098,900  3.98  
PCT Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam       1,179,000            1,179,000  28/06/2016    0.00  
PCT CTCP Quản lý quỹ IB               3,964,100    24/06/2016  3,964,100  14.36  
PCT Nguyễn Thị Hồng Lam Chị  Nguyễn Cảnh Toàn  Phó Giám đốc  10,000    10,000  16/05/2016  14/06/2016          0.00  
PCT Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam               1,179,000    04/01/2016  1,179,000  4.27  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.