MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PCN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 8.9 (3.49 %)    1,918,929   
01/06/2023 8.6 (0.00 %)    1,918,929   
31/05/2023 8.6 (0.00 %)    1,918,929   
30/05/2023 8.6 (0.00 %)    1,918,929   
29/05/2023 8.6 (0.00 %)    1,918,929   
26/05/2023 8.6 (-14.00 %)    1,918,929   
25/05/2023 10 (0.00 %)    1,918,929   
24/05/2023 10 (0.00 %)    1,918,929   
23/05/2023 10 (0.00 %)    1,918,929   
22/05/2023 10 (0.00 %)    1,918,929  0.10% 
19/05/2023 10 (13.64 %)    1,918,929  0.10% 
18/05/2023 8.8 (0.00 %)    1,918,929   
17/05/2023 8.8 (0.00 %)    1,918,929   
16/05/2023 8.8 (0.00 %)    1,918,929   
15/05/2023 8.8 (0.00 %)    1,918,929   
12/05/2023 8.8 (-13.73 %)    1,918,929  0.10% 
11/05/2023 10.2 (0.00 %)    1,918,929   
10/05/2023 10.2 (0.00 %)    1,918,929   
09/05/2023 10.2 (0.00 %)    1,918,929  0.10% 
08/05/2023 10.2 (0.00 %)    1,918,929  0.10% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.