TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ORS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/06/2022 -24,990,000  14.5 (0.69 %)    5,880,000  30,870,000  96,946,567  0.53% 
23/06/2022 -24,990,000  14.4 (-2.04 %)    5,880,000  30,870,000  96,944,467  0.53% 
22/06/2022 -1,700  -24,990,000  14.7 (3.52 %)    400  5,880,000  2,100  30,870,000  96,941,967  0.53% 
21/06/2022 -2,500  -35,500,000  14.2 (0.71 %)    2,500  35,500,000  96,922,267  0.54% 
20/06/2022 -20,100  -291,450,000  14.1 (-0.70 %)    20,100  291,450,000  95,334,967  1.33% 
17/06/2022 -1,372,000  -19,482,400,000  14.2 (-5.96 %)    215,300  3,057,260,000  1,587,300  22,539,660,000  95,334,967  1.33% 
16/06/2022 -42,980,000  15.05 (6.74 %)    1,535,000  44,515,000  95,550,267  1.22% 
15/06/2022 -42,980,000  14.1 (-4.73 %)    1,535,000  44,515,000  95,550,267  1.22% 
14/06/2022 -42,980,000  14.8 (-3.90 %)    1,535,000  44,515,000  95,547,367  1.23% 
13/06/2022 -2,800  -42,980,000  15.35 (-6.97 %)    100  1,535,000  2,900  44,515,000  95,536,167  1.23% 
10/06/2022 -11,200  -184,800,000  16.5 (-4.62 %)    11,200  184,800,000  95,534,867  1.23% 
09/06/2022 -1,400  -24,150,000  17.25 (0.88 %)    1,400  24,150,000  95,534,867  1.23% 
08/06/2022 13,300  226,765,000  17.05 (2.71 %)    13,300  226,765,000  95,534,067  1.23% 
07/06/2022 17,000  281,350,000  16.55 (-4.34 %)    17,800  294,590,000  800  13,240,000  95,536,367  1.23% 
06/06/2022 -11,000  -192,900,000  17.25 (-0.29 %)    11,000  192,900,000  95,548,467  1.23% 
03/06/2022 700  12,110,000  17.3 (-1.14 %)    6,400  110,720,000  5,700  98,610,000  95,548,367  1.23% 
02/06/2022 700  12,250,000  17.5 (-2.78 %)    800  14,000,000  100  1,750,000  95,554,167  1.22% 
01/06/2022 6,600  118,470,000  17.95 (0.28 %)    7,200  129,240,000  600  10,770,000  95,532,667  1.23% 
31/05/2022 70,600  1,263,740,000  17.9 (-2.72 %)    92,900  1,662,910,000  22,300  399,170,000  95,504,267  1.25% 
30/05/2022 44,300  815,120,000  18.4 (0.55 %)    79,900  1,470,160,000  35,600  655,040,000  95,567,467  1.22% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.