TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK ORS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/06/2022 14.5 (0.69 %)    726  1,566,900  2,158   470  1,507,900  3,208   59,000
23/06/2022 14.4 (-2.04 %)    648  1,381,500  2,132   390  1,785,700  4,579   -404,200
22/06/2022 14.7 (3.52 %)    1,193  7,411,300  6,212   782  5,299,600  6,777   2,111,700
21/06/2022 14.2 (0.71 %)    551  2,692,900  4,887   683  3,677,100  5,384   -984,200
20/06/2022 14.1 (-0.70 %)    504  2,063,200  4,094   756  3,510,100  4,643   -1,446,900
17/06/2022 14.2 (-5.96 %)    527  3,043,600  5,775   689  3,572,900  5,186   -529,300
16/06/2022 15.05 (6.74 %)    1,008  6,517,000  6,465   1,049  4,548,300  4,336   1,968,700
15/06/2022 14.1 (-4.73 %)    829  3,201,900  3,862   855  5,013,700  5,864   -1,811,800
14/06/2022 14.8 (-3.90 %)    931  2,745,000  2,948   679  3,299,000  4,859   -554,000
13/06/2022 15.35 (-6.97 %)    1,021  2,030,400  1,989   820  2,533,800  3,090   -503,400
10/06/2022 16.5 (-4.62 %)    888  1,596,800  1,798   795  2,580,200  3,246   -983,400
09/06/2022 17.25 (0.88 %)    775  2,912,300  3,758   801  4,262,600  5,322   -1,350,300
08/06/2022 17.05 (2.71 %)    1,106  3,305,500  2,989   801  4,107,400  5,128   -801,900
07/06/2022 16.55 (-4.34 %)    1,066  2,140,700  2,008   918  2,720,000  2,963   -579,300
06/06/2022 17.25 (-0.29 %)    1,018  4,299,100  4,223   1,179  5,547,300  4,705   -1,248,200
03/06/2022 17.3 (-1.14 %)    612  1,315,800  2,150   690  1,826,100  2,647   -510,300
02/06/2022 17.5 (-2.78 %)    1,131  2,101,400  1,858   1,006  4,457,200  4,431   -2,355,800
01/06/2022 17.95 (0.28 %)    1,220  2,443,100  2,003   780  3,096,400  3,970   -653,300
31/05/2022 17.9 (-2.72 %)    1,639  4,324,300  2,638   1,246  4,962,400  3,983   -638,100
30/05/2022 18.4 (0.55 %)    1,244  3,648,800  2,933   948  3,865,200  4,077   -216,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.