MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK OCH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
OCH CTCP IDS Equity Holdings       9,929,181          9,800,000    18/11/2022  19,729,181  9.86  
OCH Công ty TNHH IDS ARGO Servicer               6,262,830    15/07/2022  6,262,830  3.13  
OCH Công ty TNHH IDS ARGO Servicer       6,262,830            6,262,830  06/12/2021    0.00  
OCH Công ty TNHH IDS ARGO Servicer               6,262,830    10/03/2021  6,262,830  3.13  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       112,998,900  6,800,000    20/08/2019  16/09/2019  6,695,652    16/09/2019  119,694,552  59.85  
OCH Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên HĐQT      3,650,942    3,650,942  04/07/2019  02/08/2019          0.00  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương   Nguyễn Thị Dung  Thành viên HĐQT  110,998,900  3,000,000    18/06/2019  10/07/2019  2,000,000    10/07/2019  112,998,900  56.50  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       111,029,600    30,700  29/11/2017  27/12/2017    30,700  27/12/2017  110,998,900  55.50  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       111,048,900    50,000  03/10/2017  31/10/2017    19,300  31/10/2017  111,029,600  55.51  
OCH Công ty Tài chính cổ phần Điện lực       19,950,000            19,950,000  31/08/2017    0.00  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       111,050,000    32,000,000  28/08/2017  22/09/2017    1,100  22/09/2017  111,048,900  55.52  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       131,000,000            19,950,000  17/07/2015  111,050,000  55.53  
OCH Công ty Tài chính cổ phần Điện lực               19,950,000    17/07/2015  19,950,000  9.98  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương   Hà Văn Thắm  Chủ tịch HĐQT  133,461,210            2,461,210  06/04/2015  131,000,000  65.50  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương   Dương Trọng Nghĩa  Thành viên HĐQT  133,461,210    3,461,210  04/02/2015  03/03/2015      03/03/2015  133,461,210  66.73  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương   Nguyễn Thị Phương Thảo  Công bố thông tin  133,461,210    3,461,210  26/11/2014  23/12/2014      27/01/2015  133,461,210  66.73  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương   Nguyễn Thị Phương Thảo  Công bố thông tin  133,461,210    3,461,210  21/10/2014  18/11/2014      18/11/2014  133,461,210  66.73  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương   Hà Văn Thắm  Chủ tịch HĐQT  142,156,862    12,156,862  17/09/2014  14/10/2014    8,695,652  14/10/2014  133,461,210  66.73  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương   Hà Văn Thắm  Chủ tịch HĐQT  142,156,862    12,156,862  12/08/2014  09/09/2014      09/09/2014  142,156,862  71.08  
OCH Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương   Hà Văn Thắm  Chủ tịch HĐQT  142,156,862    12,156,862  09/07/2014  05/08/2014      05/08/2014  142,156,862  71.08  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.