TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK NTW - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
12/08/2022 18.40  18.40  18.40  -0.10 (-0.54 %)    100  1,840,000  18.50  18.40  18.40  18.40 
11/08/2022 18.50  18.50  18.50  0.20 (1.09 %)    100  1,850,000  18.30  18.5  18.50  18.50 
10/08/2022 18.70  18.70  18.70  1.40 (8.09 %)    400  7,330,000  17.30  17.20  18.70  17.20 
09/08/2022 17.80  17.80  17.80  -0.70 (-3.78 %)    4,200  72,770,000  18.50  17.3  17.80  17.30 
08/08/2022 19.70  19.70  19.70  0.80 (4.23 %)    2,405  44,525,000  18.90  18.40  19.70  18.40 
05/08/2022 18.90  18.90  18.90  1.40 (8.00 %)    200  3,780,000  17.50  18.9  18.90  18.90 
04/08/2022 17.48  19.00  17.78  -0.10 (-0.52 %)    1,400  26,150,000  19.10  18.50  19.00  18.50 
03/08/2022 17.87  19.00  17.78  -0.40 (-2.06 %)    3,500  66,830,000  19.40  19.2  19.20  19.00 
02/08/2022 18.17  19.20  17.97  -0.70 (-3.52 %)    1,101  21,378,000  19.90  19.50  19.50  19.20 
01/08/2022 18.66  19.80  18.53  -0.10 (-0.50 %)    2,200  43,860,000  19.90  20.1  20.10  19.80 
29/07/2022 18.58  19.00  17.78  0.00 (0.00 %)    2,100  41,700,000  19.00  19.90  19.90  19.00 
28/07/2022 17.78  19.00  17.78  -1.60 (-7.77 %)    3,800  72,200,000  20.60  19.0  19.00  19.00 
27/07/2022 19.26  20.80  19.46  -0.80 (-3.70 %)    2,200  45,280,000  21.60  18.40  20.80  18.40 
26/07/2022 20.21  21.60  20.21  0.00 (0.00 %)    21.60  21.6  21.60  21.60 
25/07/2022 20.21  21.60  20.21  2.70 (14.29 %)    2,000  43,200,000  18.90  21.60  21.60  21.60 
22/07/2022 17.69  18.90  17.69  0.00 (0.00 %)    18.90  18.9  18.90  18.90 
21/07/2022 17.68  18.50  17.31  0.20 (1.09 %)    11,400  215,340,000  18.30  18.90  18.90  18.50 
20/07/2022 17.15  18.30  17.13  0.30 (1.67 %)    8,800  161,280,000  18.00  18.4  18.50  18.30 
19/07/2022 16.82  18.30  17.13  0.30 (1.67 %)    5,700  102,430,000  18.00  17.00  18.30  17.00 
18/07/2022 16.80  17.50  16.38  0.30 (1.74 %)    2,200  39,500,000  17.20  18.0  18.00  17.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.