TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NTP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -150  -5,468,600  36.275 (0.76 %)    150  5,468,600  40,486,483  17.75% 
04/10/2022 4,000  145,200,000  36.236 (0.38 %)    4,000  145,200,000  40,483,783  17.76% 
03/10/2022 3,000  110,120,000  36.1 (-4.75 %)    3,100  113,770,000  100  3,650,000  40,484,083  17.76% 
30/09/2022 -2,400  -91,040,000  37.9 (-0.26 %)    300  11,290,000  2,700  102,330,000  40,483,883  17.76% 
29/09/2022 -3,700  -143,190,000  38 (-0.78 %)    3,700  143,190,000  40,483,843  17.76% 
28/09/2022 -3,200  -123,860,000  38.3 (-1.29 %)    100  3,850,000  3,300  127,710,000  40,483,843  17.76% 
27/09/2022 -340  -12,527,200  38.8 (0.78 %)    340  12,527,200  40,483,943  17.76% 
26/09/2022 500  19,250,000  38.5 (-2.04 %)    500  19,250,000  40,483,943  17.76% 
23/09/2022 39.3 (0.00 %)    40,484,343  17.76% 
22/09/2022 2,200  86,280,000  39.3 (0.00 %)    2,200  86,280,000  40,484,321  17.76% 
21/09/2022 -100  -3,940,000  39.3 (0.77 %)    100  3,940,000  40,486,521  17.75% 
20/09/2022 -22  -849,200  39 (1.83 %)    22  849,200  40,485,304  17.76% 
19/09/2022 5,400  211,140,000  38.3 (-5.90 %)    5,400  211,140,000  40,485,298  17.76% 
16/09/2022 -1,217  -49,373,900  40.7 (0.49 %)    1,217  49,373,900  40,490,698  17.75% 
15/09/2022 994  40,325,400  40.5 (0.25 %)    1,000  40,560,000  234,600  40,490,673  17.75% 
14/09/2022 40.4 (-0.25 %)    40,491,655  17.75% 
13/09/2022 -25  -1,002,500  40.5 (-2.41 %)    25  1,002,500  40,491,655  17.75% 
12/09/2022 42  1,747,200  41.5 (0.00 %)    60  2,496,000  18  748,800  40,491,655  17.75% 
09/09/2022 41.5 (-0.24 %)    40,491,715  17.75% 
08/09/2022 3,300  137,940,000  41.6 (-0.48 %)    3,300  137,940,000  40,491,715  17.75% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.