MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NTH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 53.3 (-9.97 %)    100  5,330,000  100  5,330,000  5,290,405   
27/03/2023 59.2 (0.00 %)    5,290,505  0.02% 
24/03/2023 58.465 (8.47 %)    5,290,505  0.02% 
23/03/2023 53.9 (0.00 %)    5,290,505  0.02% 
22/03/2023 53.9 (0.00 %)    5,290,505  0.02% 
21/03/2023 53.9 (0.00 %)    5,290,505  0.02% 
20/03/2023 53.9 (0.00 %)    5,290,505  0.02% 
17/03/2023 53.9 (0.00 %)    5,290,505  0.02% 
16/03/2023 53.9 (0.00 %)    5,290,505  0.02% 
15/03/2023 53.9 (0.00 %)    5,290,505  0.02% 
14/03/2023 700  37,730,000  53.9 (0.00 %)    700  37,730,000  5,290,505  0.02% 
13/03/2023 53.9 (10.00 %)    5,291,205   
10/03/2023 49 (0.00 %)    5,291,205  0.02% 
09/03/2023 49 (0.00 %)    5,291,205  0.02% 
08/03/2023 49 (0.00 %)    5,291,205  0.02% 
07/03/2023 49 (0.00 %)    5,291,205  0.02% 
06/03/2023 49 (0.00 %)    5,291,205  0.02% 
03/03/2023 49 (0.00 %)    5,291,205  0.02% 
02/03/2023 49 (0.00 %)    5,291,205  0.02% 
01/03/2023 49 (0.00 %)    5,291,205  0.02% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.