MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NHP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NHP Lê Xuân Nghĩa Chủ tịch HĐQT      3,937,502    500,000  27/06/2019  25/07/2019          0.00  
NHP Lê Xuân Nghĩa Chủ tịch HĐQT      4,610,502    673,000  07/04/2019  05/05/2019          0.00  
NHP Lê Xuân Nghĩa Chủ tịch HĐQT      3,864,802  1,000,000    24/11/2016  22/12/2016  745,700    22/12/2016  4,610,502  16.72  
NHP Lê Xuân Nghĩa Chủ tịch HĐQT      3,217,200            3,344,430  25/08/2016  4,717,200  17.11 đã bán: 3.344.430 quyền 
NHP Lê Xuân Nghĩa Chủ tịch HĐQT      4,217,200    1,000,000  25/07/2016  23/08/2016    1,000,000  16/08/2016  3,217,200  11.67  
NHP Lê Xuân Nghĩa Chủ tịch HĐQT      2,798,000  300,000    07/10/2015  29/10/2015  300,000    29/10/2015  3,098,000  11.23  
TGG Lê Xuân Nghĩa       1,300,000            1,300,000  26/06/2019    0.00  
TGG Lê Xuân Nghĩa       2,730,000            1,430,000  25/12/2018  1,300,000  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.