MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NBT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NBT Võ Thị Thiên Trang Kế toán trưởng      11,730  9,135    23/07/2019  20/08/2019  9,135    28/07/2019  20,865  0.07  
NBT Võ Thị Thiên Trang Kế toán trưởng      6,600  4,800    12/09/2018  09/10/2018  4,800    19/09/2018  11,400  0.04  
NBT Lê Văn Phong Trưởng BKS      15,600    3,000  23/07/2017  20/08/2017    3,000  25/07/2017  12,600  0.04  
NBT Phạm Vũ Hoàng Con  Phạm Chí Vũ  Chủ tịch HĐQT  10,000  5,000    11/07/2017  08/08/2017  5,000    13/07/2017  15,000  0.05  
NBT Nguyễn Thị Diễm Phượng Thành viên HĐQT      32,400  3,400    11/07/2017  08/08/2017  3,400    13/07/2017  35,800  0.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.