TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK NBS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
06/07/2017 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.00  40.00  40.00 
05/07/2017 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
04/07/2017 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.00  40.00  40.00 
03/07/2017 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
30/06/2017 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.00  40.00  40.00 
29/06/2017 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
28/06/2017 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.00  40.00  40.00 
27/06/2017 40.00  40.00  40.00  0.00 (0.00 %)    40.00  40.0  40.00  40.00 
26/06/2017 40.00  40.00  40.00  0.90 (2.30 %)    100  4,000,000  39.10  40.00  40.00  40.00 
23/06/2017 39.10  39.10  39.10  -6.80 (-14.81 %)    100  3,910,000  45.90  39.1  39.10  39.10 
22/06/2017 45.90  45.90  45.90  -8.10 (-15.00 %)    100  4,590,000  54.00  45.90  45.90  45.90 
21/06/2017 54.00  54.00  54.00  -7.60 (-12.34 %)    100  5,400,000  61.60  54.0  54.00  54.00 
20/06/2017 61.60  61.60  61.60  0.00 (0.00 %)    61.60  61.60  61.60  61.60 
19/06/2017 60.00  60.00  60.00  0.00 (0.00 %)    1,100  67,800,000  60.00  62.0  63.00  60.00 
16/06/2017 60.00  60.00  60.00  0.00 (0.00 %)    60.00  60.00  60.00  60.00 
14/06/2017 64.00  64.00  64.00  -11.10 (-14.78 %)    500  32,000,000  75.10  64.0  64.00  64.00 
13/06/2017 75.10  75.10  75.10  21.40 (39.85 %)    100  7,510,000  53.70  75.10  75.10  75.10 
12/06/2017 53.70  53.70  53.70  0.00 (0.00 %)    53.70  53.7  53.70  53.70 
09/06/2017 53.70  53.70  53.70  0.00 (0.00 %)    53.70  53.70  53.70  53.70 
08/06/2017 53.70  53.70  53.70  0.00 (0.00 %)    53.70  53.7  53.70  53.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.