TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK NBB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/06/2022 16.70  16.70  0.70 (4.38 %)    826,700  13,592,000,000  16.05  16.70  16.05 
27/06/2022 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    371,900  5,888,000,000  16.00  16.10  15.45 
24/06/2022 16.00  16.00  0.10 (0.63 %)    479,800  7,659,000,000  15.85  16.25  15.70 
23/06/2022 15.85  15.85  0.35 (2.26 %)    336,400  5,282,000,000  15.60  15.95  15.50 
22/06/2022 15.50  15.50  1.00 (6.90 %)    598,600  9,126,000,000  15.30  15.50  14.65 
21/06/2022 14.50  14.50  -0.70 (-4.61 %)    785,200  11,971,000,000  15.80  15.80  14.50 
20/06/2022 15.20  15.20  -0.30 (-1.94 %)    1,748,700  26,576,000,000  20,000  310,000,000  14.90  15.90  14.45 
17/06/2022 15.50  15.50  -1.20 (-7.19 %)    884,700  13,767,000,000  15.65  16.00  15.50 
16/06/2022 16.65  16.65  0.15 (0.91 %)    514,900  8,558,000,000  16.95  17.00  16.35 
15/06/2022 16.45  16.45  -1.15 (-6.53 %)    896,000  15,008,000,000  17.50  17.90  16.35 
14/06/2022 17.55  17.55  -0.95 (-5.14 %)    414,700  7,437,000,000  18.00  18.50  17.50 
13/06/2022 18.45  18.45  -1.35 (-6.82 %)    667,700  12,383,000,000  1,500,000  31,725,000,000  18.50  18.90  18.45 
10/06/2022 19.80  19.80  0.40 (2.06 %)    740,200  14,116,000,000  18.70  19.80  18.35 
09/06/2022 19.35  19.35  -0.05 (-0.26 %)    1,134,800  21,984,000,000  19.30  19.70  19.10 
08/06/2022 19.35  19.35  0.45 (2.38 %)    1,429,200  27,693,000,000  19.00  19.70  18.90 
07/06/2022 18.90  18.90  1.10 (6.18 %)    1,391,300  24,708,000,000  17.30  18.90  16.70 
06/06/2022 17.75  17.75  -0.45 (-2.47 %)    1,072,500  19,384,000,000  18.20  18.40  17.70 
03/06/2022 18.20  18.20  -0.60 (-3.19 %)    921,200  16,784,000,000  18.40  18.60  17.95 
02/06/2022 18.75  18.75  -0.35 (-1.83 %)    984,400  18,480,000,000  19.05  19.20  18.40 
01/06/2022 19.10  19.10  -0.40 (-2.05 %)    914,800  17,597,000,000  19.50  19.70  18.90 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.