MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK NBB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
09/06/2023 14.40  14.40  -0.20 (-1.37 %)    349,000  5,039,000,000  200,000  3,120,000,000  14.60  14.65  14.30 
08/06/2023 14.60  14.60  -0.30 (-2.01 %)    1,274,000  19,113,000,000  14.95  15.25  14.60 
07/06/2023 14.90  14.90  0.20 (1.36 %)    540,900  8,015,000,000  15.00  15.00  14.65 
06/06/2023 14.65  14.65  0.15 (1.03 %)    487,600  7,069,000,000  14.55  14.65  14.40 
05/06/2023 14.50  14.50  -0.20 (-1.36 %)    517,600  7,591,000,000  15.00  15.00  14.45 
02/06/2023 14.70  14.70  0.00 (0.00 %)    778,700  11,538,000,000  14.80  15.35  14.50 
01/06/2023 14.65  14.65  -0.25 (-1.68 %)    440,900  6,508,000,000  14.85  15.10  14.50 
31/05/2023 14.85  14.85  0.45 (3.13 %)    1,284,900  18,724,000,000  14.50  14.85  14.20 
30/05/2023 14.40  14.40  -0.10 (-0.69 %)    903,600  13,120,000,000  14.90  14.95  14.10 
29/05/2023 14.50  14.50  0.30 (2.11 %)    480,300  6,906,000,000  14.35  14.55  14.20 
26/05/2023 14.15  14.15  0.45 (3.28 %)    883,100  12,478,000,000  13.75  14.30  13.65 
25/05/2023 13.70  13.70  -0.20 (-1.44 %)    420,500  5,834,000,000  13.90  14.10  13.70 
24/05/2023 13.90  13.90  0.10 (0.72 %)    644,900  8,995,000,000  13.80  14.35  13.70 
23/05/2023 13.80  13.80  -0.20 (-1.43 %)    556,800  7,697,000,000  600,000  8,340,000,000  13.90  14.10  13.65 
22/05/2023 14.00  14.00  0.70 (5.26 %)    876,400  12,041,000,000  13.30  14.20  13.30 
19/05/2023 13.30  13.30  0.10 (0.76 %)    259,600  3,430,000,000  600,000  8,340,000,000  13.20  13.35  13.10 
18/05/2023 13.15  13.15  0.15 (1.15 %)    195,300  2,561,000,000  13.05  13.25  13.00 
17/05/2023 13.00  13.00  -0.30 (-2.26 %)    361,000  4,765,000,000  13.20  13.40  13.00 
16/05/2023 13.25  13.25  -0.25 (-1.85 %)    345,600  4,608,000,000  13.45  13.45  13.25 
15/05/2023 13.45  13.45  -0.05 (-0.37 %)    491,100  6,663,000,000  13.75  13.75  13.45 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.