MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK NAG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/05/2023 0.00  17.60  1.00 (6.02 %)    1,097,367  18,867,612,700  16.60  16.60  17.80  16.50 
29/05/2023 16.60  16.60  -0.10 (-0.60 %)    372,711  6,235,855,400  16.70  16.7  16.90  16.60 
26/05/2023 16.70  16.70  0.70 (4.38 %)    742,985  12,144,374,000  16.00  16.00  16.90  16.00 
25/05/2023 16.00  16.00  -0.10 (-0.62 %)    248,959  3,969,388,100  16.10  16.0  16.10  15.80 
24/05/2023 16.10  16.10  0.00 (0.00 %)    263,356  4,237,500,000  35,000  507,500,000  16.10  16.00  16.20  16.00 
23/05/2023 16.10  16.10  0.50 (3.21 %)    454,471  7,198,743,100  15.60  15.6  16.40  15.50 
22/05/2023 15.60  15.60  0.00 (0.00 %)    243,916  3,777,768,000  15.60  15.50  15.60  15.40 
19/05/2023 15.60  15.60  0.10 (0.65 %)    194,500  3,012,170,000  15.50  15.5  15.60  15.30 
18/05/2023 15.50  15.50  -0.10 (-0.64 %)    196,421  3,044,275,500  15.60  15.60  15.80  15.30 
17/05/2023 15.60  15.60  -0.30 (-1.89 %)    164,331  2,590,232,800  15.90  15.9  15.90  15.60 
16/05/2023 15.90  15.90  -0.10 (-0.62 %)    194,443  3,075,005,100  16.00  16.00  16.10  15.60 
12/05/2023 16.50  16.50  -0.30 (-1.79 %)    332,145  5,469,138,500  16.80  16.7  16.80  16.20 
11/05/2023 16.80  16.80  0.50 (3.07 %)    618,210  10,349,736,300  16.30  16.30  17.10  16.10 
10/05/2023 16.30  16.30  1.30 (8.67 %)    515,819  8,183,810,200  15.00  14.9  16.30  14.90 
09/05/2023 15.00  15.00  -0.50 (-3.23 %)    317,300  4,819,170,000  15.50  15.50  15.60  15.00 
08/05/2023 15.50  15.50  -0.10 (-0.64 %)    147,348  2,279,798,300  15.60  15.6  15.60  15.40 
05/05/2023 15.60  15.60  -0.40 (-2.50 %)    154,160  2,423,344,100  16.00  16.00  16.00  15.60 
04/05/2023 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    174,500  2,777,480,000  16.00  16.0  16.10  15.80 
28/04/2023 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    305,472  4,834,084,900  16.00  16.00  16.00  15.60 
27/04/2023 16.00  16.00  -0.10 (-0.62 %)    285,300  4,556,360,000  16.10  16.0  16.10  15.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.