TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MWG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 -300  -19,800,000  66 (1.54 %)    411,778  27,177,348,000  412,078  27,197,148,000  346  49.01% 
15/08/2022 -200  -13,000,000  65 (3.17 %)    1,177,300  76,524,500,000  1,177,500  76,537,500,000  46  49.00% 
12/08/2022 14,600  919,800,000  63 (0.00 %)    514,600  32,419,800,000  500,000  31,500,000,000  46  49.00% 
11/08/2022 63 (-0.94 %)    706,900  44,534,700,000  706,900  44,534,700,000  14,646  49.00% 
10/08/2022 63.6 (0.47 %)    546,100  34,731,960,000  546,100  34,731,960,000  -85,354  49.01% 
09/08/2022 -100,000  -6,330,000,000  63.3 (0.64 %)    726,100  45,962,130,000  826,100  52,292,130,000  -113,654  49.01% 
08/08/2022 -26,900  -1,692,010,000  62.9 (0.32 %)    880,600  55,389,740,000  907,500  57,081,750,000  -113,654  49.01% 
05/08/2022 6,600  413,820,000  62.7 (0.00 %)    1,187,400  74,449,980,000  1,180,800  74,036,160,000  1,426  49.00% 
04/08/2022 5,000  313,500,000  62.7 (1.46 %)    405,300  25,412,310,000  400,300  25,098,810,000  6,626  49.00% 
03/08/2022 31,800  1,965,240,000  61.8 (-0.32 %)    1,107,600  68,449,680,000  1,075,800  66,484,440,000  5,026  49.00% 
02/08/2022 2,100  130,200,000  62 (1.14 %)    39,700  2,461,400,000  37,600  2,331,200,000  33,226  49.00% 
01/08/2022 -5,000  -306,500,000  61.3 (0.49 %)    956,400  58,627,320,000  961,400  58,933,820,000  8,726  49.00% 
29/07/2022 -29,700  -1,811,700,000  61 (-1.61 %)    945,500  57,675,500,000  975,200  59,487,200,000  26  49.00% 
28/07/2022 3,400  210,800,000  62 (-0.16 %)    1,315,000  81,530,000,000  1,311,600  81,319,200,000  3,526  49.00% 
27/07/2022 650,100  40,371,210,000  62.1 (-1.43 %)    2,412,300  149,803,830,000  1,762,200  109,432,620,000  12,126  49.00% 
26/07/2022 346,400  21,823,200,000  63 (-0.47 %)    925,500  58,306,500,000  579,100  36,483,300,000  650,126  48.96% 
25/07/2022 1,065,000  67,414,500,000  63.3 (-1.86 %)    2,977,800  188,494,740,000  1,912,800  121,080,240,000  349,926  48.98% 
22/07/2022 1,658,700  104,670,600,000  64.5 (0.62 %)    2,576,000  206,870,850,000  917,300  102,200,250,000  1,122,126  48.92% 
21/07/2022 638,000  40,895,800,000  64.1 (4.74 %)    1,876,900  120,309,290,000  1,238,900  79,413,490,000  2,272,926  48.84% 
20/07/2022 -438,100  -26,811,720,000  61.2 (2.00 %)    1,299,300  79,517,160,000  1,737,400  106,328,880,000  2,909,126  48.80% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.