TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK MVN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/09/2022 0.00  26.90  26.90  2.30 (9.35 %)    101  2,714,000  24.60  26.90  26.90  26.90 
22/09/2022 0.00  27.70  26.85  0.00 (0.00 %)    210  5,630,000  27.70  26.0  27.70  26.00 
21/09/2022 0.00  27.90  27.71  1.90 (7.31 %)    1,000  27,710,000  26.00  26.00  27.90  26.00 
20/09/2022 26.00  26.00  26.00  0.00 (0.00 %)    26.00  26.0  26.00  26.00 
19/09/2022 26.00  26.00  26.00  -1.20 (-4.41 %)    100  2,600,000  27.20  26.00  26.00  26.00 
16/09/2022 29.40  29.40  29.40  2.70 (10.11 %)    409  11,121,000  26.70  26.4  29.40  26.40 
15/09/2022 26.70  26.70  26.70  0.00 (0.00 %)    26.70  26.70  26.70  26.70 
14/09/2022 26.70  26.70  26.70  0.00 (0.00 %)    26.70  26.7  26.70  26.70 
13/09/2022 26.70  26.70  26.70  0.00 (0.00 %)    26.70  26.70  26.70  26.70 
12/09/2022 26.70  26.70  26.70  0.00 (0.00 %)    26.70  26.7  26.70  26.70 
09/09/2022 26.70  26.70  26.70  0.00 (0.00 %)    26.70  26.70  26.70  26.70 
08/09/2022 28.80  28.80  28.80  1.00 (3.60 %)    1,400  37,420,000  27.80  27.2  28.80  24.50 
07/09/2022 29.00  29.00  29.00  0.90 (3.20 %)    200  5,550,000  28.10  26.50  29.00  26.50 
06/09/2022 29.00  29.00  29.00  -0.30 (-1.02 %)    300  8,440,000  29.30  26.1  29.30  26.10 
05/09/2022 29.00  29.00  29.00  0.80 (2.84 %)    400  11,720,000  28.20  29.00  29.80  29.00 
31/08/2022 29.80  29.80  29.80  2.70 (9.96 %)    800  22,570,000  27.10  27.9  29.80  27.90 
30/08/2022 26.90  26.90  26.90  -0.60 (-2.18 %)    1,200  32,490,000  27.50  26.90  27.80  26.90 
29/08/2022 27.50  27.50  27.50  0.00 (0.00 %)    27.50  27.5  27.50  27.50 
26/08/2022 27.50  27.50  27.50  1.80 (7.00 %)    900  24,750,000  25.70  27.50  27.50  27.50 
25/08/2022 27.20  27.20  27.20  0.00 (0.00 %)    1,112  28,576,400  27.20  26.0  27.20  25.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.