TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MHL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MHL Huỳnh Đình Thành Thành Viên HĐQT      1,245,000    04/04/2022  29/04/2022  1,245,000    27/04/2022  1,245,000  23.54  
MHL Trần Tuấn Minh Chủ tịch HĐQT      2,450,638    2,450,638  04/04/2022  28/04/2022    2,450,638  28/04/2022    0.00  
MHL Vương Thành Phát Phó Tổng GĐ      100,179    100,179  04/04/2022  28/04/2022    100,179  05/04/2022    0.00  
MHL Lê Diệu Trung Chồng  Huỳnh Bội Bội  Giám đốc chi nhánh  45,986    45,986  01/07/2021  09/07/2021    45,986  06/07/2021    0.00  
MHL Huỳnh Bội Bội Giám đốc chi nhánh      184,219    184,219  06/05/2021  25/05/2021    184,219  18/05/2021    0.00  
MHL CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Dịch vụ Vận tải 168       477,408            307,467  24/06/2019  169,941  3.21  
MHL CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Dịch vụ Vận tải 168       279,941            80,000  20/06/2019  199,941  3.78  
MHL CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Dịch vụ Vận tải 168       359,941            80,000  19/06/2019  279,941  5.29  
MHL CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Dịch vụ Vận tải 168       477,408            117,467  18/06/2019  359,941  6.81  
MHL Trần Tuấn Minh Chủ tịch HĐQT      1,258,292  1,193,035    13/02/2019  14/03/2019  1,192,346    08/03/2019  2,450,638  46.34  
MHL Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu       1,382,868    100,000  20/08/2018  18/09/2018    50,000  18/09/2018  1,332,868  25.20  
MHL Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu   Trần Xảo Cơ  Chủ tịch HĐQT  1,382,868    450,000  09/05/2018  06/06/2018      05/06/2018  1,382,868  26.15  
MHL Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu   Trần Xảo Cơ  Chủ tịch HĐQT  1,682,868    750,000  29/03/2018  27/04/2018    300,000  26/04/2018  1,382,868  26.15  
MHL Trần Tuấn Minh Chủ tịch HĐQT      908,292  350,000    26/03/2018  24/04/2018    350,000  16/04/2018  1,258,292  23.79  
MHL Lưu Thục Bình       245,407            49,300  28/11/2016  196,107  3.71  
MHL Lưu Chí Vinh       287,663            82,508  24/11/2016  205,155  3.88  
MHL Lưu Chí Vinh       325,663            38,000  22/11/2016  287,663  5.44  
MHL Trần Tuấn Minh Chủ tịch HĐQT      225,720  600,000    17/11/2016  16/12/2016  600,000    28/11/2016  825,720  15.61  
MHL CTCP Đầu tư Hữu Liên   Phan Văn Dũng  Trưởng BKS  222,900  150,000    20/10/2011  19/12/2011  123,200    20/12/2011  346,100  6.54  
MHL CTCP Đầu tư Hữu Liên   Phan Văn Dũng  Trưởng BKS  100,000  150,000  100,000  06/07/2011  05/08/2011  122,900    05/08/2011  222,900  4.21  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.