TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK MDG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
25/05/2012 Mua 1,000,000 23,500  2.35%  299,250  29.93%  700,750  70.08%  19/07/2012 
24/05/2012 Mua 1,000,000 27,300  2.73%  275,750  27.58%  724,250  72.43%  19/07/2012 
22/05/2012 Mua 1,000,000 34,080  3.41%  248,450  24.85%  751,550  75.16%  19/07/2012 
21/05/2012 Mua 1,000,000 33,200  3.32%  214,370  21.44%  785,630  78.56%  19/07/2012 
18/05/2012 Mua 1,000,000 9,000  0.90%  181,170  18.12%  818,830  81.88%  19/07/2012 
16/05/2012 Mua 1,000,000 14,140  1.41%  168,650  16.87%  831,350  83.14%  19/07/2012 
15/05/2012 Mua 1,000,000 9,000  0.90%  154,510  15.45%  845,490  84.55%  19/07/2012 
14/05/2012 Mua 1,000,000 3,000  0.30%  145,510  14.55%  854,490  85.45%  19/07/2012 
11/05/2012 Mua 1,000,000 8,230  0.82%  142,510  14.25%  857,490  85.75%  19/07/2012 
10/05/2012 Mua 1,000,000 31,500  3.15%  134,280  13.43%  865,720  86.57%  19/07/2012 
08/05/2012 Mua 1,000,000 13,770  1.38%  102,780  10.28%  897,220  89.72%  19/07/2012 
07/05/2012 Mua 1,000,000 3,500  0.35%  55,000  5.50%  945,000  94.50%  19/07/2012 
04/05/2012 Mua 1,000,000 4,400  0.44%  51,500  5.15%  948,500  94.85%  19/07/2012 
03/05/2012 Mua 1,000,000 9,990  1.00%  47,100  4.71%  952,900  95.29%  19/07/2012 
02/05/2012 Mua 1,000,000 10  0.00%  37,110  3.71%  962,890  96.29%  19/07/2012 
27/04/2012 Mua 1,000,000 25,100  2.51%  37,100  3.71%  962,900  96.29%  19/07/2012 
26/04/2012 Mua 1,000,000 9,500  0.95%  12,000  1.20%  988,000  98.80%  19/07/2012 
25/04/2012 Mua 1,000,000 2,500  0.25%  2,500  0.25%  997,500  99.75%  19/07/2012 
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.