TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK LPB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/06/2022 13.2 (-2.22 %)    2,373  7,410,100  3,123   3,136  10,939,300  3,488   -3,529,200
23/06/2022 13.5 (6.30 %)    2,071  13,759,700  6,644   3,324  12,299,000  3,700   1,460,700
22/06/2022 12.7 (6.72 %)    2,568  13,883,100  5,406   2,315  9,163,000  3,958   4,720,100
21/06/2022 11.9 (0.85 %)    3,141  12,801,200  4,076   2,302  9,398,500  4,083   3,402,700
20/06/2022 11.8 (-1.67 %)    2,649  9,615,800  3,630   2,216  8,394,000  3,788   1,221,800
17/06/2022 12 (-4.76 %)    4,901  16,710,000  3,410   2,269  15,100,400  6,655   1,609,600
16/06/2022 12.6 (1.61 %)    5,416  22,768,000  4,204   2,060  17,909,500  8,694   4,858,500
15/06/2022 12.4 (-6.06 %)    6,481  20,344,800  3,139   2,071  18,857,600  9,106   1,487,200
14/06/2022 13.15 (-5.40 %)    6,563  20,718,100  3,157   2,055  18,324,100  8,917   2,394,000
13/06/2022 13.9 (-6.71 %)    3,052  7,620,500  2,497   2,165  11,735,100  5,420   -4,114,600
10/06/2022 14.9 (-2.61 %)    1,715  6,730,300  3,924   2,594  9,759,300  3,762   -3,029,000
09/06/2022 15.25 (0.33 %)    1,606  8,212,500  5,114   2,929  9,453,600  3,228   -1,241,100
08/06/2022 15.15 (6.69 %)    2,652  10,754,200  4,055   3,044  7,654,800  2,515   3,099,400
07/06/2022 14.2 (-1.39 %)    2,436  5,213,500  2,140   1,543  5,594,600  3,626   -381,100
06/06/2022 14.4 (0.00 %)    2,348  7,601,100  3,237   1,996  6,845,500  3,430   755,600
03/06/2022 14.4 (-1.37 %)    2,829  6,417,400  2,268   1,515  6,469,100  4,270   -51,700
02/06/2022 14.6 (-2.67 %)    2,320  7,103,500  3,062   2,266  10,997,900  4,853   -3,894,400
01/06/2022 14.95 (-0.33 %)    1,944  8,539,100  4,393   2,093  9,446,200  4,513   -907,100
31/05/2022 15 (-1.96 %)    2,888  9,123,400  3,159   2,120  9,525,000  4,493   -401,600
30/05/2022 15.3 (1.32 %)    2,050  6,896,700  3,364   2,534  8,571,700  3,383   -1,675,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.