TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK LIX - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 -7,600  -336,680,000  44.3 (-0.45 %)    9,800  434,140,000  17,400  770,820,000  13,211,935  8.22% 
15/08/2022 800  35,600,000  44.5 (1.14 %)    2,300  102,350,000  1,500  66,750,000  13,204,335  8.25% 
12/08/2022 -13,800  -607,200,000  44 (-1.79 %)    13,800  607,200,000  13,206,635  8.24% 
11/08/2022 1,900  85,120,000  44.8 (0.00 %)    1,900  85,120,000  13,206,435  8.24% 
10/08/2022 1,800  80,640,000  44.8 (-0.44 %)    2,000  89,600,000  200  8,960,000  13,208,335  8.23% 
09/08/2022 45,100,000  45 (-0.22 %)    45,100,000  13,210,335  8.23% 
08/08/2022 1,000  45,100,000  45.1 (0.00 %)    1,000  45,100,000  13,210,335  8.23% 
05/08/2022 100  4,510,000  45.1 (1.12 %)    100  4,510,000  13,211,335  8.22% 
04/08/2022 3,600  160,560,000  44.6 (-1.33 %)    3,600  160,560,000  13,211,435  8.22% 
03/08/2022 1,600  72,240,000  45.15 (0.33 %)    1,600  72,240,000  13,215,035  8.21% 
02/08/2022 -180,000,000  45 (-0.66 %)    180,000,000  13,216,635  8.21% 
01/08/2022 -180,000,000  45.25 (0.56 %)    180,000,000  13,216,635  8.21% 
29/07/2022 -180,000,000  45 (0.00 %)    180,000,000  13,212,635  8.22% 
28/07/2022 -4,000  -180,000,000  45 (0.00 %)    4,000  180,000,000  13,169,635  8.35% 
27/07/2022 -43,000  -1,935,000,000  45 (0.00 %)    43,000  1,935,000,000  13,096,935  8.58% 
26/07/2022 -72,500  -3,262,500,000  45 (0.00 %)    200  9,000,000  72,700  3,271,500,000  13,096,535  8.58% 
25/07/2022 -400  -18,000,000  45 (0.45 %)    400  18,000,000  13,089,735  8.60% 
22/07/2022 -100  -206,080,000  44.8 (3.23 %)    107,520,000  100  313,600,000  13,088,135  8.60% 
21/07/2022 -1,200  -52,080,000  43.4 (0.46 %)    400  17,360,000  1,600  69,440,000  13,088,735  8.60% 
20/07/2022 -1,600  -69,120,000  43.2 (-0.69 %)    200  8,640,000  1,800  77,760,000  13,087,035  8.61% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.