TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK LIC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/09/2022 0.00  19.50  18.94  0.50 (2.63 %)    2,100  39,780,000  19.00  16.70  19.50  16.70 
29/09/2022 0.00  19.00  18.97  -0.20 (-1.04 %)    11,401  216,289,000  19.20  19.2  19.70  18.60 
28/09/2022 0.00  19.40  19.16  0.20 (1.04 %)    4,400  84,310,000  19.20  20.10  20.10  18.70 
27/09/2022 0.00  20.20  19.17  0.90 (4.66 %)    4,000  76,690,000  19.30  19.1  20.20  19.00 
22/09/2022 0.00  20.70  20.12  1.00 (5.08 %)    2,900  58,340,000  19.70  19.80  20.70  19.80 
21/09/2022 0.00  20.90  19.73  1.30 (6.63 %)    3,700  73,010,000  19.60  19.6  20.90  19.60 
20/09/2022 0.00  20.70  19.63  0.30 (1.47 %)    300  5,890,000  20.40  19.10  20.70  19.10 
19/09/2022 20.80  20.80  20.80  -0.10 (-0.48 %)    19,700  401,980,000  20.90  20.1  21.30  19.20 
16/09/2022 21.30  21.30  21.30  0.90 (4.41 %)    3,500  73,120,000  20.40  20.50  21.40  20.20 
15/09/2022 21.40  21.40  21.40  0.70 (3.38 %)    8,000  163,320,000  20.70  20.7  21.90  20.20 
14/09/2022 20.70  20.70  20.70  -0.40 (-1.90 %)    5,000  103,440,000  21.10  20.00  21.00  20.00 
13/09/2022 21.70  21.70  21.70  0.00 (0.00 %)    5,600  117,910,000  21.70  20.7  21.70  20.50 
12/09/2022 21.30  21.30  21.30  0.20 (0.95 %)    13,800  299,910,000  21.10  23.00  23.50  21.00 
09/09/2022 23.00  23.00  23.00  2.90 (14.43 %)    16,700  352,370,000  20.10  19.2  23.00  19.20 
08/09/2022 20.00  20.00  20.00  -1.00 (-4.76 %)    14,700  296,050,000  21.00  21.00  21.00  20.00 
07/09/2022 21.50  21.50  21.50  0.50 (2.38 %)    14,900  312,450,000  21.00  21.6  21.70  20.10 
06/09/2022 21.60  21.60  21.60  0.80 (3.85 %)    13,100  275,020,000  20.80  20.80  21.60  20.80 
05/09/2022 20.80  20.80  20.80  0.00 (0.00 %)    7,900  164,080,000  20.80  21.0  21.00  20.60 
31/08/2022 21.40  21.40  21.40  0.10 (0.47 %)    5,700  118,510,000  21.30  21.30  21.60  20.50 
30/08/2022 21.30  21.30  21.30  0.00 (0.00 %)    4,700  100,280,000  21.30  22.0  22.00  21.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.