TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LGC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  105,649,542  401,060    02/02/2021  26/02/2021          0.00  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       105,626,602  424,000    29/09/2020  28/10/2020  22,940    19/10/2020  105,649,542  54.78  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  105,032,452  1,000,000    04/08/2020  01/09/2020  594,150    31/08/2020  105,660,002  54.79  
LGC CTCP Đầu tư Tân Tam Mã       500,000    500,000  10/06/2020  09/07/2020    500,000  09/07/2020    0.00  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  105,015,852  50,000    15/07/2019  13/08/2019  16,600    13/08/2019  105,032,452  54.46  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh       104,915,852  100,000    22/05/2019  20/06/2019  100,000    11/06/2019  105,015,852  54.45  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  104,737,912  1,000,000    16/04/2018  16/05/2018  177,940    14/05/2018  104,915,852  54.40  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  94,499,342  9,546,310    20/01/2017  18/02/2017  10,238,570    17/03/2017  104,737,912  54.31  
LGC Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT      80,333    80,333  01/11/2016  30/11/2016    80,330  09/11/2016  0.00  
LGC Bùi Dương Hùng       3,400,000  300,000    04/10/2016  31/10/2016          0.00  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  123,872,953    29,373,612  15/09/2016  14/10/2016    29,373,611  27/09/2016  94,499,342  49.00  
LGC Metro Pacific Tollways Corporation       57,293,055  29,373,612    12/09/2016  11/10/2016  29,373,611    27/09/2016  86,666,666  44.94  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  125,776,953    1,904,000  22/08/2016  20/09/2016    1,904,000  01/09/2016  123,872,953  64.23  
LGC CTCP Đầu tư Tân Tam Mã       500,000    24/06/2016  22/07/2016  500,000    14/07/2016  500,000  0.26  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  129,906,953    4,130,000  06/06/2016  05/07/2016    4,130,000  08/06/2016  125,776,953  65.22  
LGC Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT      83,333            3,000  12/05/2016  80,333  0.04  
LGC Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh   Lê Vũ Hoàng  Chủ tịch HĐQT  157,200,008    27,293,055  14/03/2016  08/04/2016    27,293,055  28/03/2016  129,906,953  67.36  
LGC Metro Pacific Tollways Corporation       30,000,000  27,293,055    11/03/2016  08/04/2016  27,293,055    28/03/2016  57,293,055  29.71  
LGC Lê Quốc Bình Chủ tịch HĐQT      500,000    500,000  15/07/2015  13/08/2015    500,000  16/07/2015    0.00  
LGC Lê Quốc Bình Chủ tịch HĐQT      1,000,000    500,000  29/05/2015  26/06/2015    500,000  01/06/2015  500,000  0.26  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.