MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LAW - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LAW Trương Thị Lệ Khanh Thành viên BKS      1,100  800    02/08/2019  29/08/2019  800    19/08/2019  1,900  0.02  
LAW CTCP Đầu tư Ngành nước DNP       3,027,440          1,505,000    12/11/2018  4,532,440  37.15  
LAW Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai       1,505,000    1,505,000  08/11/2018  07/12/2018    1,505,000  12/11/2018    0.00  
LAW Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai               1,505,000    29/08/2017  1,505,000  12.34  
LAW Ủy ban nhân dân tỉnh Long An       8,825,000    1,505,000  28/08/2017  26/09/2017    1,505,000  29/08/2017  7,320,000  60.00  
LAW CTCP Đầu tư Ngành nước DNP       1,571,700          1,550,740    08/06/2017  3,122,440  25.59  
LAW CTCP Đầu tư Ngành nước DNP               1,571,700    07/06/2017  1,571,700  12.88  
LAW Công ty Cổ phần Đầu tư VSD       1,570,720    1,570,720  07/06/2017  03/07/2017    1,570,720  09/06/2017    0.00  
LAW Vũ Văn Cường       1,571,720            1,571,700  07/06/2017  20  0.00  
LAW Công ty Cổ phần Đầu tư VSD       1,570,720    1,570,720  19/05/2017  29/05/2017      29/05/2017  1,570,720  12.87  
LAW Công ty Cổ phần Đầu tư VSD               1,570,720    09/09/2016  1,570,720  12.87  
LAW Vũ Ngọc Tú Thành viên HĐQT      1,571,720    1,571,720  25/08/2016  23/09/2016    1,571,720  09/09/2016  1,000  0.01  
LAW Vũ Văn Cường               1,571,720    21/04/2016  1,571,720  12.88  
LAW Vũ Ngọc Tú       1,000          1,570,720    21/04/2016  1,571,720  12.88  
LAW Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn   Giao Thị Yến  Thành viên HĐQT  3,143,440    3,143,440  19/04/2016  18/05/2016    3,143,440  21/04/2016    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.