MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK L14 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
L14 CTCP Đầu tư tài chính LICOGI 14       200,000    22/11/2022  21/12/2022  100,000    21/12/2022  100,000  0.32  
L14 Nguyễn Thúy Ngư Chị  Nguyễn Mạnh Tuấn  Thành viên HĐQT  1,535,034    705,695  03/11/2022  02/12/2022    704,300  02/12/2022  830,734  2.69  
L14 Phạm Gia Lý Chủ tịch HĐQT      2,183,071  500,000    03/11/2022  02/12/2022  370,000    15/11/2022  2,553,071  8.27  
L14 Phạm Văn Quang Em  Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  20,276  10,000    12/09/2022  10/10/2022  10,000    07/10/2022  33,317  0.11  
L14 Tổng Công ty Licogi - Công ty Cổ phần       6,322,448    360,712  22/03/2022  20/04/2022    360,700  21/04/2022  5,961,748  19.32  
L14 Phạm Văn Quang Em  Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  30,276    10,000  18/01/2022  16/02/2022    10,000  28/01/2022  20,276  0.07  
L14 Tổng Công ty Licogi - Công ty Cổ phần       6,961,448    999,712  24/12/2021  21/01/2022    639,000  21/01/2022  6,322,448  20.49  
L14 Phạm Văn Quang Em  Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  45,276    15,000  30/11/2021  29/12/2021    15,000  16/12/2021  30,276  0.10  
L14 Hoàng Hàng Hải Phó Tổng GĐ      56,591    30,000  19/11/2021  17/12/2021    9,500  17/12/2021  47,091  0.15  
L14 Hoàng Như Thái Thành viên BKS      3,194    3,194  01/10/2021  29/10/2021    3,194  05/10/2021    0.00  
L14 Huỳnh Thành Hậu Người được ủy quyền công bố thông tin      2,486    2,486  26/08/2021  23/09/2021    2,486  01/09/2021    0.00  
L14 Huỳnh Thành Hậu Người được ủy quyền công bố thông tin      7,260    5,000  26/03/2021  23/04/2021    5,000  30/03/2021  2,260  0.01  
L14 Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng GĐ      72,600    12,600  01/09/2020  28/09/2020    12,600  15/09/2020  60,000  0.19  
L14 Phạm Gia Lý Chủ tịch HĐQT      1,107,386  500,000    20/05/2020  18/06/2020  200,000    18/06/2020  1,307,386  4.24  
L14 Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng GĐ      64,900    9,900  12/11/2019  11/12/2019    9,900  06/12/2019  55,000  0.18  
L14 Nguyễn Thị Thanh Nga Con  Nguyễn Văn Tuấn  Phó Tổng GĐ  11,583    4,583  27/08/2019  25/09/2019    4,583  03/09/2019  7,000  0.02  
L14 Hà Minh Tiến Phó Tổng GĐ      19,264    5,000  19/03/2019  17/04/2019    5,000  08/04/2019  14,264  0.05  
L14 Phạm Văn Quang Em  Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  50,772    25,000  13/12/2018  10/01/2019    25,000  09/01/2019  25,772  0.08  
L14 Phạm Quốc Bình   Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  1,748    1,748  10/10/2018  07/11/2018    1,748  10/10/2018    0.00  
L14 Phạm Gia Lý Chủ tịch HĐQT      678,832  100,000    17/09/2018  16/10/2018  100,000    12/10/2018  778,832  2.52  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.