MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK KSV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
06/12/2022 0.00  23.50  23.50  3.00 (14.63 %)    1,900  44,650,000  20.50  23.50  23.50  23.50 
05/12/2022 0.00  20.50  20.51  -1.60 (-7.24 %)    2,100  43,070,000  22.10  20.6  20.60  20.50 
02/12/2022 0.00  25.40  22.12  -0.30 (-1.17 %)    2,100  46,460,000  25.70  22.00  25.40  21.90 
01/12/2022 0.00  29.00  25.73  3.50 (13.73 %)    1,500  38,600,000  25.50  25.5  29.00  25.50 
30/11/2022 0.00  25.50  25.50  -4.50 (-15.00 %)    6,700  170,850,000  30.00  25.50  25.50  25.50 
29/11/2022 0.00  30.00  30.00  0.00 (0.00 %)    30.00  0.0  0.00  0.00 
28/11/2022 0.00  30.00  30.00  3.80 (14.50 %)    100  3,000,000  26.20  30.00  30.00  30.00 
25/11/2022 0.00  28.80  26.15  0.00 (0.00 %)    1,800  47,070,000  28.80  28.8  28.80  24.50 
23/11/2022 0.00  33.80  33.80  0.00 (0.00 %)    33.80  0.00  0.00  0.00 
22/11/2022 0.00  33.80  33.80  0.00 (0.00 %)    33.80  0.0  0.00  0.00 
21/11/2022 0.00  33.80  33.80  0.00 (0.00 %)    300  10,140,000  33.80  33.80  33.80  33.80 
18/11/2022 33.80  33.80  33.80  4.40 (14.97 %)    500  16,900,000  29.40  33.8  33.80  33.80 
17/11/2022 29.40  29.40  29.40  0.00 (0.00 %)    29.40  29.40  29.40  29.40 
16/11/2022 29.40  29.40  29.40  3.30 (12.64 %)    100  2,940,000  26.10  29.4  29.40  29.40 
15/11/2022 26.10  26.10  26.10  -4.50 (-14.71 %)    1,600  41,760,000  30.60  26.10  26.10  26.10 
14/11/2022 30.60  30.60  30.60  -5.40 (-15.00 %)    100  3,060,000  36.00  30.6  30.60  30.60 
11/11/2022 35.00  35.00  35.00  0.20 (0.57 %)    4,500  161,900,000  34.80  36.00  36.00  35.00 
10/11/2022 34.80  34.80  34.80  3.90 (12.62 %)    6,000  208,800,000  30.90  34.8  34.80  34.80 
09/11/2022 28.00  28.00  28.00  -1.60 (-5.41 %)    1,300  40,110,000  29.60  34.00  34.00  28.00 
08/11/2022 31.00  31.00  31.00  -1.30 (-4.02 %)    200  5,910,000  32.30  28.1  31.00  28.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.