MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KSS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KSS Lê Văn Hiếu Em  Lê Thị Thu Hiền  Giám đốc  300,000    22/03/2016  31/03/2016  74,620    31/03/2016  74,620  0.15  
KSS CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung       7,000,000    7,000,000  09/06/2015  09/06/2015    7,000,000  09/06/2015    0.00  
KSS Nguyễn Văn Dĩnh Chủ tịch HĐQT      1,937,500            1,937,500  04/06/2015    0.00  
KSS Nguyễn Văn Dĩnh Chủ tịch HĐQT      4,000,000          1,550,000  103,500  01/07/2012  5,446,500  11.02  
KSS Nguyễn Văn Dũng Anh  Nguyễn Văn Dĩnh  Chủ tịch HĐQT  100,000    100,000    11/06/2012    18,500  11/06/2012  81,500  0.16  
KSS Nguyễn Văn Dũng Anh  Nguyễn Văn Dĩnh  Chủ tịch HĐQT  200,000    100,000  16/04/2012  12/06/2012    100,000  26/05/2012  100,000  0.20  
KSS Nguyễn Văn Dĩnh Chủ tịch HĐQT      4,000,000  4,000,000  4,000,000  22/09/2011  22/11/2011      22/11/2011  4,000,000  8.09  
KSS Trịnh Thị Hòa TV.BKS      10,000    13/06/2010  13/07/2010  10,000    14/06/2010  10,000  0.02  
KSS Đinh Ngọc Tuyến   Vũ Thị Tú   TV.BKS            109,360  04/04/2010    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.