MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK KLB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
08/12/2022 0.00  17.00  17.01  0.00 (0.00 %)    8,189  139,207,200  115,000  1,955,000,000  17.00  17.00  17.10  17.00 
06/12/2022 0.00  16.80  17.04  -1.70 (-9.19 %)    800  13,630,000  115,000  2,070,000,000  18.50  17.8  17.80  16.80 
05/12/2022 0.00  18.50  18.50  1.90 (11.45 %)    1,757  32,274,800  16.60  18.50  18.50  18.50 
02/12/2022 0.00  16.80  16.64  0.00 (0.00 %)    20,031  333,320,800  115,000  1,656,000,000  16.80  16.8  16.90  16.00 
01/12/2022 0.00  17.20  16.82  1.40 (8.86 %)    8,304  139,642,500  15.80  16.00  17.50  16.00 
30/11/2022 0.00  15.50  15.81  -0.70 (-4.32 %)    11,450  180,980,000  115,000  2,057,500,000  16.20  14.1  16.20  14.10 
29/11/2022 0.00  16.20  16.20  0.00 (0.00 %)    8,992  145,653,200  16.20  16.30  16.30  16.10 
28/11/2022 0.00  16.30  16.22  1.00 (6.54 %)    6,000  97,310,000  115,000  1,608,000,000  15.30  15.5  16.30  15.50 
25/11/2022 0.00  16.00  15.30  1.10 (7.38 %)    5,200  79,391,000  14.90  14.00  16.00  14.00 
23/11/2022 0.00  16.50  16.50  0.30 (1.85 %)    181  2,817,900  70,000  1,085,000,000  16.20  16.5  16.50  16.50 
22/11/2022 0.00  16.30  16.17  -0.20 (-1.21 %)    16,765  270,962,000  45,000  652,500,000  16.50  16.40  16.70  15.20 
21/11/2022 0.00  16.50  16.50  0.60 (3.77 %)    900  14,850,000  15.90  16.5  16.50  16.50 
18/11/2022 16.30  16.30  16.30  0.30 (1.88 %)    10,900  173,830,000  16.00  16.00  16.50  15.30 
17/11/2022 16.80  16.80  16.80  1.30 (8.39 %)    1,606  25,614,800  15.50  15.8  16.80  15.80 
16/11/2022 16.00  16.00  16.00  0.70 (4.58 %)    11,931  184,314,100  15.30  14.40  16.20  14.40 
15/11/2022 13.70  13.70  13.70  -2.40 (-14.91 %)    9,341  142,894,500  16.10  16.0  16.10  13.70 
14/11/2022 15.40  15.40  15.40  -2.70 (-14.92 %)    4,301  69,070,000  18.10  17.00  17.00  15.40 
11/11/2022 17.20  17.20  17.20  -1.70 (-8.99 %)    7,826  141,145,400  18.90  18.1  19.00  17.20 
10/11/2022 18.10  18.10  18.10  -2.50 (-12.14 %)    7,052  133,112,000  20.60  21.50  21.50  18.10 
09/11/2022 21.10  21.10  21.10  0.00 (0.00 %)    6,154  126,706,600  21.10  21.0  21.10  19.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.