TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ITD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/08/2022 1,100  12,925,000  11.75 (-2.89 %)    1,100  12,925,000  10,086,707   
18/08/2022 31,375,000  12.05 (-2.03 %)    31,375,000  10,087,807  1.74% 
17/08/2022 31,375,000  12.25 (-2.78 %)    31,375,000  10,087,807  1.74% 
16/08/2022 2,500  31,375,000  12.55 (2.03 %)    2,500  31,375,000  10,087,891  1.74% 
15/08/2022 -3,675,000  12.25 (-0.41 %)    3,675,000  10,090,091  1.73% 
12/08/2022 -300  -3,675,000  12.25 (-0.41 %)    300  3,675,000  10,089,891  1.73% 
11/08/2022 -200  -2,450,000  12.25 (-1.21 %)    200  2,450,000  10,089,491  1.73% 
10/08/2022 -400  -4,940,000  12.35 (-1.98 %)    400  4,940,000  10,089,491  1.73% 
09/08/2022 12,250,000  12.55 (2.03 %)    12,250,000  10,089,491  1.73% 
08/08/2022 1,000  12,250,000  12.25 (0.41 %)    1,000  12,250,000  10,089,491  1.73% 
05/08/2022 1,195,000  12.15 (1.25 %)    1,195,000  10,090,491  1.72% 
04/08/2022 100  1,195,000  11.95 (1.27 %)    100  1,195,000  10,089,791  1.73% 
03/08/2022 -700  -8,260,000  11.8 (-0.84 %)    700  8,260,000  10,087,391  1.74% 
02/08/2022 -2,500  -29,625,000  11.85 (2.16 %)    2,500  29,625,000  10,084,891  1.75% 
01/08/2022 -2,500  -29,000,000  11.6 (-1.69 %)    2,500  29,000,000  10,083,291  1.76% 
29/07/2022 -1,400  -16,520,000  11.8 (-3.28 %)    200  2,360,000  1,600  18,880,000  10,080,991  1.77% 
28/07/2022 -2,300  -28,060,000  12.2 (1.67 %)    2,300  28,060,000  10,079,591  1.77% 
27/07/2022 -1,600  -19,200,000  12 (0.84 %)    1,600  19,200,000  10,077,391  1.79% 
26/07/2022 -2,200  -26,180,000  11.9 (0.85 %)    2,200  26,180,000  10,077,391  1.79% 
25/07/2022 1,000  11,800,000  11.8 (-3.28 %)    1,000  11,800,000  10,077,391  1.79% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.