TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ITA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/06/2022 800  6,176,000  7.72 (-6.99 %)    800  6,176,000  397,855,054  1.38% 
27/06/2022 5,000  41,500,000  8.3 (-6.74 %)    5,000  41,500,000  397,855,754  1.38% 
24/06/2022 -100  -892,000  8.92 (-3.04 %)    100  892,000  397,857,449  1.38% 
23/06/2022 90,500  830,790,000  9.18 (6.74 %)    93,800  861,084,000  3,300  30,294,000  397,857,449  1.38% 
22/06/2022 7,100  61,131,000  8.61 (2.50 %)    7,100  61,131,000  397,940,449  1.37% 
21/06/2022 29,600  248,936,000  8.41 (-6.56 %)    40,400  339,764,000  10,800  90,828,000  397,767,749  1.39% 
20/06/2022 -159,800  -1,485,800,000  9.04 (-6.80 %)    17,000  153,700,000  176,800  1,639,500,000  397,778,749  1.38% 
17/06/2022 -24,600  -239,112,000  9.72 (-7.43 %)    4,800  46,656,000  29,400  285,768,000  397,781,449  1.38% 
16/06/2022 -14,300  -149,435,000  10.45 (-1.42 %)    14,300  149,435,000  397,593,249  1.40% 
15/06/2022 -192,800  -2,043,680,000  10.6 (-7.02 %)    200  2,120,000  193,000  2,045,800,000  397,178,749  1.45% 
14/06/2022 -413,000  -4,687,550,000  11.35 (-1.30 %)    1,500  17,025,000  414,500  4,704,575,000  396,881,763  1.48% 
13/06/2022 -291,700  -3,339,965,000  11.45 (-6.91 %)    5,500  62,975,000  297,200  3,402,940,000  396,870,663  1.48% 
10/06/2022 92,400  1,136,520,000  12.3 (2.50 %)    105,000  1,291,500,000  12,600  154,980,000  396,825,063  1.49% 
09/06/2022 -19,000  -227,050,000  11.95 (-0.42 %)    32,100  383,595,000  51,100  610,645,000  396,925,463  1.47% 
08/06/2022 271,800  3,248,010,000  11.95 (4.82 %)    276,400  3,302,980,000  4,600  54,970,000  396,683,063  1.50% 
07/06/2022 11.4 (-3.39 %)    396,884,266  1.48% 
06/06/2022 -6,100  -59,000,000  11.8 (-1.67 %)    69,000  833,440,000  75,100  892,440,000  396,773,966  1.49% 
03/06/2022 -75,600  -903,420,000  11.95 (-2.05 %)    35,400  423,030,000  111,000  1,326,450,000  396,809,666  1.49% 
02/06/2022 -13,300  -161,595,000  12.15 (1.25 %)    20,000  243,000,000  33,300  404,595,000  396,719,966  1.50% 
01/06/2022 -81,900  -982,800,000  12 (-3.23 %)    43,200  518,400,000  125,100  1,501,200,000  396,641,666  1.50% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.