TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK ITA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/06/2022 7.72 (-6.99 %)    1,805  4,095,700  2,269   12,226  62,687,500  5,127   -58,591,800
27/06/2022 8.3 (-6.74 %)    2,133  4,060,600  1,904   8,864  44,849,900  5,060   -40,789,300
24/06/2022 8.92 (-3.04 %)    4,427  11,646,900  2,631   3,289  12,857,800  3,909   -1,210,900
23/06/2022 9.18 (6.74 %)    3,307  10,277,400  3,108   2,318  8,938,700  3,856   1,338,700
22/06/2022 8.61 (2.50 %)    3,390  9,841,700  2,903   3,290  10,635,100  3,233   -793,400
21/06/2022 8.41 (-6.56 %)    4,471  15,092,000  3,376   3,836  24,300,300  6,335   -9,208,300
20/06/2022 9.04 (-6.80 %)    3,129  5,522,900  1,765   3,068  17,004,300  5,542   -11,481,400
17/06/2022 9.72 (-7.43 %)    5,000  10,053,600  2,011   2,794  15,493,300  5,545   -5,439,700
16/06/2022 10.45 (-1.42 %)    3,290  9,226,000  2,804   2,808  10,043,200  3,577   -817,200
15/06/2022 10.6 (-7.02 %)    7,053  18,350,900  2,602   3,518  22,420,500  6,373   -4,069,600
14/06/2022 11.35 (-1.30 %)    3,658  10,749,200  2,939   3,068  11,893,700  3,877   -1,144,500
13/06/2022 11.45 (-6.91 %)    4,960  17,171,300  3,462   5,184  21,708,200  4,188   -4,536,900
10/06/2022 12.3 (2.50 %)    7,880  36,638,900  4,650   12,163  42,925,100  3,529   -6,286,200
09/06/2022 11.95 (-0.42 %)    2,735  7,878,400  2,881   3,912  12,540,200  3,206   -4,661,800
08/06/2022 11.95 (4.82 %)    4,683  17,191,400  3,671   4,289  14,176,600  3,305   3,014,800
07/06/2022 11.4 (-3.39 %)    7,165  18,376,900  2,565   4,202  16,735,600  3,983   1,641,300
06/06/2022 11.8 (-1.67 %)    3,192  8,855,100  2,774   3,270  12,776,300  3,907   -3,921,200
03/06/2022 11.95 (-2.05 %)    4,583  9,858,500  2,151   3,206  12,454,000  3,885   -2,595,500
02/06/2022 12.15 (1.25 %)    6,445  19,359,500  3,004   6,292  18,940,100  3,010   419,400
01/06/2022 12 (-3.23 %)    4,826  11,248,400  2,331   3,180  12,304,600  3,869   -1,056,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.