MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK IMP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      1,441    1,440  21/08/2020  18/09/2020    1,440  21/08/2020  0.00  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      4,801    4,800  23/07/2020  21/08/2020    4,800  23/07/2020  0.00  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      11,031    6,230  18/06/2019  17/07/2019    6,230  18/06/2019  4,801  0.01  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      17,506    9,100  15/06/2018  13/07/2018    9,100  21/06/2018  8,406  0.01  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      18,706    1,200  20/07/2017  18/08/2017    1,200  20/07/2017  17,506  0.03  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      23,206    6,200  07/04/2017  06/05/2017    6,200  07/04/2017  17,006  0.03  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      6,206  6,206    10/01/2017  19/01/2017  6,206    11/01/2017  6,206  0.01 Đã chuyển nhượng: 6.206 quyền mua 
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      8,606    2,400  03/08/2016  01/09/2016    2,400  03/08/2016  6,206  0.01  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      12,606    4,000  03/03/2016  31/03/2016    4,000  07/03/2016  8,606  0.01  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      16,606    4,000  08/01/2015  06/02/2015    4,000  09/01/2015  12,606  0.02  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      4,306          12,300    10/11/2014  16,060  0.02  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      4,871    2,000  17/03/2014  17/04/2014    2,000  18/03/2014  2,871  0.00  
IMP Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS      7,871    3,000  27/06/2013  26/07/2013    3,000  04/07/2013  4,871  0.01  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.