MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK IFS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
IFS Indochina Beverage Holdings Ltd       7,800  50,000    12/04/2013  26/04/2013  43,140    26/04/2013  50,940  0.06  
IFS Indochina Beverage Holdings Ltd       7,800    09/04/2013  18/04/2013  7,800    09/04/2013  7,800  0.01  
IFS Grande Indigo Global Ltd       1,938,327    02/07/2012  01/08/2012  1,938,327    02/07/2012  1,938,327  2.22  
IFS Indochina Beverage Holdings Ltd       1,938,327            1,938,327  02/07/2012    0.00  
IFS Pang Tee Chiang Chủ tịch HĐQT      5,499,840            5,499,840  12/03/2012    0.00  
IFS Indochina Beverage Holdings Ltd       1,237,469  5,499,840    13/02/2012  12/04/2012  5,499,840    12/03/2012  6,737,309  7.73  
IFS Pang Tee Chiang   Pang Tze Wei  Phó Tổng GĐ  6,106,824    606,984  13/02/2012  12/04/2012    606,984  13/02/2012  5,499,840  6.31  
IFS Indochina Beverage Holdings Ltd       1,237,469    08/02/2012  06/04/2012  1,237,469    13/02/2012  1,237,469  1.42  
IFS Pang Tee Chiang CT.HĐQT      6,737,309    5,499,840  19/05/2011  18/07/2011          0.00  
IFS Pang Tee Chiang CT.HĐQT      6,700,029  221,520    13/08/2010  13/10/2010  37,280    11/10/2010  1,237,469  1.42  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.