MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK IBC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
IBC CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP       34,943,547    6,000,000  23/03/2023  21/04/2023          0.00  
IBC Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT      6,693,976    1,560,000  16/12/2022  29/12/2022    1,560,000  29/12/2022  5,133,976  6.17  
IBC CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP       49,689,999    14,746,452  16/12/2022  19/12/2022    14,746,452  13/01/2023  34,943,547  42.02  
IBC Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT      6,693,976    1,560,000  16/12/2022  22/12/2022    113,800  22/12/2022  6,580,176  7.91  
IBC CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP       49,689,999    14,746,452  16/12/2022  22/12/2022    788,700  22/12/2022  48,901,299  58.81  
IBC CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP       49,689,999    300,000  25/11/2022  09/12/2022      09/12/2022  49,689,999  59.76  
IBC Vũ Cẩm La Hương       4,288,780            150,000  06/01/2022  4,138,780  4.98  
IBC Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT      5,133,050          1,560,926    22/09/2021  6,693,976  8.05  
IBC Vũ Đông Hải Em  Vũ Cẩm La Hương  Thành viên HĐQT  18,237    18,237  25/03/2021  23/04/2021    18,200  01/04/2021  37  0.00  
IBC Trần Thị Lựu Mẹ chồng  Vũ Cẩm La Hương  Thành viên HĐQT  21,756    21,756  12/03/2021  09/04/2021          0.00  
IBC Trần Quốc Phổ Bố chồng  Vũ Cẩm La Hương  Thành viên HĐQT  10,656    10,656  12/03/2021  09/04/2021          0.00  
IBC Quách Mạnh Hào Thành viên HĐQT      660,000    550,000  05/03/2021  03/04/2021    550,000  22/03/2021  110,000  0.13  
IBC Quách Mạnh Hào Thành viên HĐQT      1,110,000    1,000,000  01/02/2021  01/03/2021    450,000  01/03/2021  660,000  0.79  
IBC Trần Quốc Phổ Bố chồng  Vũ Cẩm La Hương  Thành viên HĐQT  21,756    11,100        11,100  19/01/2021  10,656  0.01  
IBC CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP       54,389,999  1,090,000    15/12/2020  15/12/2020  300,000    15/12/2020  54,689,999  65.77  
IBC CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP       54,689,999    5,000,000  14/12/2020  11/01/2021          0.00  
IBC Nguyễn Mạnh Phú Kế toán trưởng      1,094,460    1,090,000  12/11/2020  09/12/2020    1,090,000  07/12/2020  4,460  0.01  
IBC VALUESYSTEM GLOBAL MEZZANINE INVESTMENT - PRIVATE INVESTMENT FUND         09/07/2020  07/08/2020    05/08/2020    0.00  
IBC VALUESYSTEM DAEKWANG A INVESTMENT - PRIVATE INVESTMENT FUND         09/07/2020  07/08/2020    05/08/2020    0.00  
IBC VALUESYSTEM GLOBAL MEZZANINE INVESTMENT - PRIVATE INVESTMENT FUND       720,402    720,400  02/07/2020  31/07/2020    720,400  02/07/2020  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.