MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HVN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HVN Lê Hương Giang Em  Lê Trường Giang  Thành viên HĐQT  3,300    3,300  30/11/2021  29/12/2021    3,300  30/11/2021    0.00  
HVN Lê Hương Giang Em  Lê Trường Giang  Thành viên HĐQT  9,300    6,000  02/11/2021  01/12/2021    6,000  05/11/2021  3,300  0.00  
HVN Công đoàn HVN       824,912  465,299    14/09/2021  14/09/2021          0.00  
HVN Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam       14,803,693  14,803,693    14/09/2021  17/09/2021  14,803,693    16/09/2021  23,153,852  1.05 Giao dịch quyền mua 
HVN Công đoàn HVN       824,912  465,298    14/09/2021  14/09/2021          0.00  
HVN Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước               689,488,080    13/09/2021  689,488,080  31.14  
HVN Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp       1,222,368,291    1,222,368,291  10/09/2021  14/09/2021          0.00  
HVN Đặng Ngọc Hòa Chủ tịch HĐQT      9,695  11,988    15/08/2021  16/09/2021  11,900    16/09/2021  21,595  0.00  
HVN Lê Hương Giang Em  Lê Trường Giang  Thành viên HĐQT  6,000  6,000    10/08/2021  09/09/2021  5,851    09/09/2021  9,300  0.00 GD quyền mua 
HVN ANA Holdings Inc.,       124,438,698    124,438,698  09/08/2021  07/09/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
HVN Mai Hữu Hà NLQ  Mai Hữu Thọ  Thành viên BKS  10,000          10,000  10,000  26/07/2021    0.00  
HVN Công đoàn HVN       814,912  30,000    08/05/2019  06/06/2019  10,000    30/05/2019  824,912  0.04  
HVN Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam       17,109,412  2,305,719    12/03/2019  10/04/2019  2,305,719    18/03/2019  14,803,693  0.67  
HVN Bộ Giao thông Vận tải       1,057,638,000  164,730,291    31/07/2018  31/07/2018  164,730,291    14/12/2018  1,222,368,291  55.20  
HVN Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam       14,803,693  2,305,719    29/06/2018  02/07/2018  2,305,719    29/06/2018  17,109,412  0.77  
HVN Bộ Giao thông Vận tải       1,057,638,000    371,533,127  23/05/2018  01/06/2018      01/06/2018  1,222,368,291  55.20 quyền mua 
HVN Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam   Lại Hữu Phước  Thành viên BKS  22,403,693    7,600,000  24/01/2018  22/02/2018    7,600,000  08/02/2018  14,803,693  0.67  
HVN Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)       21,018,705    21,000,000  23/02/2017  24/03/2017    21,000,000  01/03/2017  18,705  0.00  
HVN Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)       24,818,705    3,800,000  14/02/2017  15/03/2017    3,800,000  20/02/2017  21,018,705  0.95  
HVN Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)       25,578,705    10,000,000  10/01/2017  08/02/2017    760,000  07/02/2017  24,818,705  1.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.