TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK HVG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
27/06/2012 Bán 1,260,320 1,260,320  100.00%  1,260,320  100.00%      14/09/2012 
12/01/2011 Mua 3,000,000 30,000  1.00%  1,260,320  42.01%  1,739,680  57.99%  14/01/2011 
07/01/2011 Mua 3,000,000 5,000  0.17%  1,230,320  41.01%  1,769,680  58.99%  14/01/2011 
05/01/2011 Mua 3,000,000 7,220  0.24%  1,225,320  40.84%  1,774,680  59.16%  14/01/2011 
31/12/2010 Mua 3,000,000 9,090  0.30%  1,218,100  40.60%  1,781,900  59.40%  14/01/2011 
30/12/2010 Mua 3,000,000 8,000  0.27%  1,209,010  40.30%  1,790,990  59.70%  14/01/2011 
29/12/2010 Mua 3,000,000 14,480  0.48%  1,201,010  40.03%  1,798,990  59.97%  14/01/2011 
28/12/2010 Mua 3,000,000 53,300  1.78%  1,186,530  39.55%  1,813,470  60.45%  14/01/2011 
27/12/2010 Mua 3,000,000 32,530  1.08%  1,133,230  37.77%  1,866,770  62.23%  14/01/2011 
24/12/2010 Mua 3,000,000 21,000  0.70%  1,100,700  36.69%  1,899,300  63.31%  14/01/2011 
23/12/2010 Mua 3,000,000 16,000  0.53%  1,079,700  35.99%  1,920,300  64.01%  14/01/2011 
22/12/2010 Mua 3,000,000 13,100  0.44%  1,063,700  35.46%  1,936,300  64.54%  14/01/2011 
21/12/2010 Mua 3,000,000 34,790  1.16%  1,050,600  35.02%  1,949,400  64.98%  14/01/2011 
17/12/2010 Mua 3,000,000 10,000  0.33%  1,015,810  33.86%  1,984,190  66.14%  14/01/2011 
16/12/2010 Mua 3,000,000 64,540  2.15%  1,005,810  33.53%  1,994,190  66.47%  14/01/2011 
15/12/2010 Mua 3,000,000 33,620  1.12%  941,270  31.38%  2,058,730  68.62%  14/01/2011 
14/12/2010 Mua 3,000,000 39,000  1.30%  907,650  30.26%  2,092,350  69.75%  14/01/2011 
08/12/2010 Mua 3,000,000 30,000  1.00%  868,650  28.96%  2,131,350  71.05%  14/01/2011 
07/12/2010 Mua 3,000,000 24,000  0.80%  838,650  27.96%  2,161,350  72.05%  14/01/2011 
06/12/2010 Mua 3,000,000 5,000  0.17%  814,650  27.16%  2,185,350  72.85%  14/01/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.