TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HTV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
16/08/2022 13.55  13.55  -0.05 (-0.37 %)    3,300  44,000,000  13.60  13.60  13.55 
15/08/2022 13.60  13.60  0.10 (0.74 %)    12,700  172,000,000  13.55  13.60  13.55 
12/08/2022 13.50  13.50  0.00 (0.00 %)    36,400  491,000,000  13.45  13.50  13.40 
11/08/2022 13.50  13.50  0.00 (0.00 %)    23,900  322,000,000  13.00  13.50  13.00 
10/08/2022 13.50  13.50  0.30 (2.27 %)    9,000  121,000,000  13.30  13.50  13.30 
09/08/2022 13.20  13.20  -0.40 (-2.94 %)    10,500  139,000,000  12.90  13.50  12.90 
08/08/2022 13.60  13.60  0.40 (3.03 %)    1,500  19,000,000  13.20  13.60  13.15 
05/08/2022 13.20  13.20  0.20 (1.54 %)    2,500  32,000,000  13.10  13.20  13.10 
04/08/2022 13.00  13.00  0.00 (0.00 %)    2,600  33,000,000  13.00  13.10  13.00 
03/08/2022 13.00  13.00  0.00 (0.00 %)    900  11,000,000  12.60  13.00  12.60 
02/08/2022 12.95  12.95  -0.05 (-0.38 %)    1,500  19,000,000  12.95  12.95  12.85 
01/08/2022 13.00  13.00  0.30 (2.36 %)    3,100  39,000,000  12.30  13.35  12.30 
29/07/2022 12.65  12.65  -0.75 (-5.60 %)    2,400  32,000,000  13.40  13.80  12.65 
28/07/2022 13.40  13.40  0.80 (6.35 %)    34,000  451,000,000  13.10  13.40  12.95 
27/07/2022 12.55  12.55  0.35 (2.87 %)    4,800  59,000,000  12.10  12.55  12.10 
26/07/2022 12.20  12.20  -0.10 (-0.81 %)    5,200  63,000,000  12.30  12.30  12.20 
25/07/2022 12.30  12.30  0.00 (0.00 %)    200  2,000,000  12.30  12.30  12.30 
22/07/2022 12.30  12.30  0.00 (0.00 %)    2,100  25,000,000  12.30  12.30  12.30 
21/07/2022 12.30  12.30  0.00 (0.00 %)    12.30  12.30  12.30 
20/07/2022 12.30  12.30  -0.20 (-1.60 %)    11,700  146,000,000  12.50  12.50  12.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.