TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HTR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      163,708            160,000  17/08/2022  3,708  0.25  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      167,508            4,000  20/09/2019  163,508  10.90  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      153,008          14,500    02/07/2019  167,508  11.16  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      147,008          4,600    05/06/2019  151,608  10.10  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      133,908          7,000    13/12/2018  140,908  9.39  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      128,608  5,600    12/11/2018  10/12/2018  4,500    13/11/2018  133,108  8.87  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      114,908  10,000    11/07/2018  09/08/2018  10,000    18/07/2018  124,908  8.32  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      113,508  1,400    22/06/2018  20/07/2018  1,400    05/07/2018  114,908  7.66  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      109,708  3,800    13/04/2018  10/05/2018  3,800    27/04/2018  113,508  7.56  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      108,708  3,800    02/04/2018  27/04/2018  1,000    09/04/2018  109,708  7.31  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      104,108  4,600    07/03/2018  05/04/2018  4,600    08/03/2018  108,708  7.24  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      100,908  4,700    06/02/2018  28/02/2018  3,200    28/02/2018  104,108  6.94  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      99,008  1,900    16/05/2017  15/06/2017  1,900    17/05/2017  100,908  6.72  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      98,508  500    27/03/2017  24/04/2017  500    30/03/2017  99,008  6.60  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      95,208  3,300    08/03/2017  05/04/2017  3,300    17/03/2017  98,508  6.56  
HTR Phạm Văn Tú Giám đốc      72,508  22,700    02/03/2017  23/03/2017  22,700    23/02/2017  95,208  6.34  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.