TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HTN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
04/10/2022 13,100  339,290,000  25.9 (-0.38 %)    16,000  414,400,000  2,900  75,110,000  42,937,092   
03/10/2022 1,000  26,000,000  26 (-4.06 %)    5,400  140,400,000  4,400  114,400,000  42,946,692   
30/09/2022 9,800  265,580,000  27.1 (0.37 %)    13,200  357,720,000  3,400  92,140,000  42,943,872   
29/09/2022 -3,100  -83,700,000  27 (-5.26 %)    3,300  89,100,000  6,400  172,800,000  42,949,672   
28/09/2022 -6,620  -188,339,000  28.45 (-0.18 %)    1,600  45,520,000  8,220  233,859,000  42,947,232   
27/09/2022 -7,100  -201,995,000  28.45 (0.18 %)    300  8,535,000  7,400  210,530,000  42,944,022   
26/09/2022 5,660  160,744,000  28.4 (-5.96 %)    11,400  323,760,000  5,740  163,016,000  42,943,522   
23/09/2022 9,490  286,598,000  30.2 (1.34 %)    14,300  431,860,000  4,810  145,262,000  42,949,222   
22/09/2022 8,000  238,400,000  29.8 (1.71 %)    8,800  262,240,000  800  23,840,000  42,960,922   
21/09/2022 29.3 (-0.68 %)    5,700  167,010,000  5,700  167,010,000  42,962,422   
20/09/2022 200  5,900,000  29.5 (2.08 %)    2,800  82,600,000  2,600  76,700,000  42,958,522   
19/09/2022 7,800  225,030,000  28.85 (-6.94 %)    15,100  435,635,000  7,300  210,605,000  42,952,122   
16/09/2022 -7,400  -229,030,000  30.95 (-1.75 %)    2,200  68,090,000  9,600  297,120,000  42,951,822   
15/09/2022 -8,600  39,687,500  31.5 (-0.94 %)    600  528,637,500  9,200  488,950,000  42,946,482   
14/09/2022 1,250  -49,588,000  31.75 (-0.16 %)    16,650  15,400  49,588,000  42,945,982   
13/09/2022 -7,540  -49,588,000  31.75 (-1.70 %)    7,540  49,588,000  42,956,132   
12/09/2022 5,900  -176,000,000  32.25 (0.78 %)    7,000  32,000,000  1,100  208,000,000  42,951,532   
09/09/2022 -5,500  -176,000,000  32 (1.59 %)    1,000  32,000,000  6,500  208,000,000  42,949,032   
08/09/2022 -4,300  -135,450,000  31.5 (-6.80 %)    300  9,450,000  4,600  144,900,000  42,945,832   
07/09/2022 -5,800  -196,040,000  33.8 (-6.89 %)    3,700  125,060,000  9,500  321,100,000  42,936,732   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.