TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
21/08/2012 Mua 2,000,000 60,000  3.00%  60,000  3.00%  1,940,000  97.00%  07/11/2012 
09/07/2012 Mua 2,000,000 60,000  3.00%  1,071,680  53.58%  928,320  46.42%  25/07/2012 
25/06/2012 Mua 2,000,000 95,000  4.75%  1,011,680  50.58%  988,320  49.42%  25/07/2012 
04/06/2012 Mua 2,000,000 21,900  1.10%  866,880  43.34%  1,133,120  56.66%  25/07/2012 
01/06/2012 Mua 2,000,000 83,700  4.19%  844,980  42.25%  1,155,020  57.75%  25/07/2012 
29/05/2012 Mua 2,000,000 43,990  2.20%  761,280  38.06%  1,238,720  61.94%  25/07/2012 
24/05/2012 Mua 2,000,000 95,000  4.75%  717,290  35.86%  1,282,710  64.14%  25/07/2012 
23/05/2012 Mua 2,000,000 53,790  2.69%  622,290  31.11%  1,377,710  68.89%  25/07/2012 
18/05/2012 Mua 2,000,000 99,500  4.98%  568,500  28.43%  1,431,500  71.58%  25/07/2012 
16/05/2012 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  370,000  18.50%  1,630,000  81.50%  25/07/2012 
15/05/2012 Mua 2,000,000 60,000  3.00%  270,000  13.50%  1,730,000  86.50%  25/07/2012 
14/05/2012 Mua 2,000,000 79,000  3.95%  210,000  10.50%  1,790,000  89.50%  25/07/2012 
03/05/2012 Mua 2,000,000 63,000  3.15%  131,000  6.55%  1,869,000  93.45%  25/07/2012 
02/05/2012 Mua 2,000,000 68,000  3.40%  68,000  3.40%  1,932,000  96.60%  25/07/2012 
04/04/2012 Mua 2,000,000 65,000  3.25%  707,520  35.38%  1,292,480  64.62%  16/04/2012 
03/04/2012 Mua 2,000,000 23,800  1.19%  642,520  32.13%  1,357,480  67.87%  16/04/2012 
29/02/2012 Mua 2,000,000 34,000  1.70%  618,720  30.94%  1,381,280  69.06%  16/04/2012 
28/02/2012 Mua 2,000,000 70,000  3.50%  584,720  29.24%  1,415,280  70.76%  16/04/2012 
24/02/2012 Mua 2,000,000 100,000  5.00%  514,720  25.74%  1,485,280  74.26%  16/04/2012 
17/02/2012 Mua 2,000,000 10,000  0.50%  414,720  20.74%  1,585,280  79.26%  16/04/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.