TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 3,396  55,015,200  16.2 (-0.92 %)    3,700  59,940,000  304  4,924,800  217,843,636   
22/09/2022 -39,160  -640,266,000  16.35 (1.55 %)    6,700  109,545,000  45,860  749,811,000  217,823,522   
21/09/2022 -374,900  -6,035,890,000  16.1 (-0.62 %)    7,700  123,970,000  382,600  6,159,860,000  217,348,422   
20/09/2022 2,286  37,033,200  16.2 (1.25 %)    26,100  422,820,000  23,814  385,786,800  211,333,705   
19/09/2022 -470,170  -7,522,720,000  16 (-6.98 %)    11,630  186,080,000  481,800  7,708,800,000  211,357,586   
16/09/2022 -5,675,879  -97,625,118,800  17.2 (-4.97 %)    346,538  5,960,453,600  6,022,417  103,585,572,400  210,857,515   
15/09/2022 11,781  -8,338,145,100  18.1 (0.00 %)    14,000  923,643,000  2,219  9,261,788,100  210,961,843   
14/09/2022 -460,671  -1,677,406,500  18.1 (3.43 %)    51,030  649,305,000  511,701  2,326,711,500  210,970,705   
13/09/2022 -194,110  -1,677,406,500  21 (-2.33 %)    48,100  649,305,000  242,210  2,326,711,500  210,979,635   
12/09/2022 111,262  2,982,050,000  21.5 (0.00 %)    116,400  3,887,200,000  5,138  905,150,000  210,621,135   
09/09/2022 138,700  2,982,050,000  21.5 (3.37 %)    180,800  3,887,200,000  42,100  905,150,000  210,732,235   
08/09/2022 -291,500  -6,063,200,000  20.8 (-3.26 %)    115,100  2,394,080,000  406,600  8,457,280,000  210,913,033   
07/09/2022 267,200  5,744,800,000  21.5 (-2.71 %)    270,500  5,815,750,000  3,300  70,950,000  210,711,233   
06/09/2022 164,100  3,626,610,000  22.1 (-0.90 %)    164,100  3,626,610,000  210,936,033   
05/09/2022 112,500  2,503,125,000  22.25 (6.97 %)    429,400  9,554,150,000  316,900  7,051,025,000  210,970,033   
31/08/2022 -44,500  -925,600,000  20.8 (1.46 %)    1,200  24,960,000  45,700  950,560,000  211,310,333   
30/08/2022 -121,800  -2,496,900,000  20.5 (-0.97 %)    8,300  170,150,000  130,100  2,667,050,000  211,113,333   
29/08/2022 36,200  749,340,000  20.7 (-3.27 %)    125,300  2,593,710,000  89,100  1,844,370,000  211,121,633  6.64% 
26/08/2022 112,600  2,404,010,000  21.35 (-2.51 %)    310,800  6,635,580,000  198,200  4,231,570,000  211,181,233  6.63% 
25/08/2022 94,100  2,060,790,000  21.9 (2.34 %)    130,100  2,849,190,000  36,000  788,400,000  211,424,233  6.58% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.